GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 08 januari 2024

van 15.00 tot 16.00uur

 

Aanwezig:

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, schepenen

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Goedkeuring verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2023.

 

De notulen van de vorige vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2023 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Bestelbons overheidsopdrachten.

 

Het college neemt kennis van de bestelbonnen met als goedkeuringsdatum 08/01/2024.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Bezwaarschrift tegen de aanslag in het kohier van de economische bedrijvigheid aanslagjaar 2022, artikel 030330584941 voor een bedrag van 200 euro.

 

Het bezwaarschrift tegen de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op de economische bedrijvigheid aanslagjaar 2022 wordt deels aanvaard.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Bezwaar tegen de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op de tweede verblijven 2022, artikel 090130005413 voor een bedrag van 600 euro.

 

Het college verwerpt het bezwaar tegen de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op de tweede verblijven 2022.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Reclamedrukwerk: vaststelling aantal adressen (toestand 01/01/2024).

 

Het college stelt het aantal adressen per deelgemeente vast in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 23/06/2023.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Nominatieve lijst investeringen.

 

De gemeenteraad vertrouwt de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor nominatieve overheidsopdrachten toe aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan jeugdverenigingen: correctie gegevens.

 

Toekenning exploitatietoelage aan jeugdverenigingen: correctie gegevens.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Uitbreiding van een vaste benoeming op 1 januari 2024 voor 9/24 lestijden in het ambt van onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college van burgemeester stelde een onderwijzer met ingang van 1 januari 2024 aan in statutair dienstverband in het ambt van onderwijzer voor 9/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Griffel (uitbreiding tot voltijdse vaste benoeming).

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Vaste benoeming op 1 januari 2024 voor 24/24 lestijden in het ambt van onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg (18/24), aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum (5/24) en aan de gemeentelijke lagere school De Griffel (1/24).

 

Het college van burgemeester stelde een onderwijzer met ingang van 1 januari 2024 aan in statutair dienstverband in het ambt van onderwijzer voor 24/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg (18/24), de gemeentelijke basisschool 't Centrum (5/24) en de gemeentelijke lagere school De Griffel (1/24).

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Vaste benoeming op 1 januari 2024 voor 24/24 lestijden in het ambt van onderwijzer aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Het college van burgemeester stelde een onderwijzer met ingang van 1 januari 2024 aan in statutair dienstverband in het ambt van onderwijzer voor 24/24 lestijden of uren aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Vaste benoeming op 1 januari 2024 voor 3/24 lestijden in het ambt van onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college van burgemeester stelde een onderwijzer met ingang van 1 januari 2024 aan in statutair dienstverband in het ambt van onderwijzer voor 3/24 lestijden of uren aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Vaste benoeming op 1 januari 2024 voor 6/24 lestijden in het ambt van leermeester Rooms-katholieke godsdienst aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg (4/24) en aan de gemeentelijke lagere school De Griffel (2/24).

 

Het college van burgemeester stelde een leermeester Rooms-katholieke godsdienst met ingang van 1 januari 2024 aan in statutair dienstverband in het ambt van leermeester Rooms-katholieke godsdienst voor 6/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg (4/24) en aan de gemeentelijke lagere school De Griffel (2/24).

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht voor 6/24 lestijden door een onderwijzer in statutair dienstverband aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum (5/24) en de gemeentelijke lagere school De Griffel (1/24).

 

Het college keurde de verlofaanvraag goed voor een tijdelijke andere opdracht van een onderwijzer.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht voor 12/24 lestijden door een onderwijzer in statutair dienstverband aan gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college keurde de verlofaanvraag goed voor een tijdelijke andere opdracht van een onderwijzer in statutair dienstverband aan de gemeentelijke lagere school De Griffel voor 12/24 lestijden per week met ingang van 8 januari 2024. Het verlof wordt toegekend voor de duur van de opdracht. In elk geval eindigt het verlof tijdelijk andere opdracht op 31 augustus 2024.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Verlof verminderde prestaties wegens ziekte door een onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college neemt kennis van het verlof verminderde prestaties wegens ziekte van een onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Aanvraag 1/2de verlof verminderde prestaties door een vastbenoemde bijzondere leermeester Islamitische godsdienst aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Het college neemt kennis van het verlof verminderde prestaties van een bijzonder leermeerster Islamitische godsdienst aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Aanvraag tot een 1/2de loopbaanonderbreking in kader van het specifiek stelsel medische bijstand door een vastbenoemde onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Griffel (24/24 lestijden).

 

Het college keurde de aanvraag goed van een onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Griffel, gelegen te Hortensiastraat 3, 3530 Houthalen-Helchteren, tot een 1/2de loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Aanvraag loopbaanonderbreking medische bijstand door een leermeester niet-confessionele zedenleer aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college keurde de aanvraag van een leermeester niet-confessionele zedenleer aan de gemeentelijke lagere school De Griffel tot loopbaanonderbreking in kader van medische bijstand goed.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Aanvraag van een mutatie van een leermeester Orthodoxe godsdienst voor 2/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college besliste om in te gaan op de vraag van een mutatie van een leermeester Orthodoxe godsdienst voor 2/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Aanstelling bij wijze van verlof tijdelijk andere opdracht voor 6/24 niet-vacante lestijden in het ambt van onderwijzer aan gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling andere opdracht goed van een onderwijzer van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 in een niet-vacante betrekking voor 6/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 9/24 lestijden aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Het college keurde  de tijdelijke aanstelling goed van een onderwijzer van 8 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 in een niet-vacante betrekking voor 9/24 lestijden per week in de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 1/24 lestijd aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur goed van een onderwijzer vanaf 8 januari 2024 in een niet-vacante betrekking voor 1/24 lestijd per week in de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking van een kleuteronderwijzer voor 13/24 lestijden aan de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur goed van een kleuteronderwijzer vanaf 29 november 2023 in een niet-vacante betrekking voor 13/24 lestijden per week in de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Aanstelling bij wijze van verlof tijdelijk andere opdracht voor 18/36 niet-vacante uren in het ambt van zorgcoördinator, opleidingsniveau professionele bachelor aan gemeentelijke  lagere school De Griffel.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling andere opdracht goed van een zorgcoördinator, opleidingsniveau professionele bachelor van 8 januari 2024 tot en met 9 februari 2024 in een niet-vacante betrekking voor 18/36 uren per week in de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking van een kleuteronderwijzer voor 24/24 lestijden aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur goed van een kleuteronderwijzer vanaf 18 december 2023 in een niet-vacante betrekking voor 24/24 lestijden per week in de gemeentelijke basisschool 't Centrum (korte vervanging).

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking van een kleuteronderwijzer voor 24/24 lestijden aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur goed van een kleuteronderwijzer vanaf 21 december 2023 in een niet-vacante betrekking voor 24/24 lestijden per week in de gemeentelijke basisschool 't Centrum (korte vervanging).

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 12/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur goed van een onderwijzer vanaf 23 december 2023 in een niet-vacante betrekking voor 12/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping asielzoeker.

 

Voorstel ambtshalve schrapping asielzoekers.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping.

 

Voorstel ambtshalve schrapping.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping.

 

Voorstel ambtshalve schrapping.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping.

 

Voorstel ambtshalve schrapping

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Evenementenloket: De Griffel & De Kleine Kunstenaar - Carnavalstoet.

 

Evenementenloket: De Griffel & De Kleine Kunstenaar - Carnavalstoet: algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Evenementenloket: Chiro Jongens Helchteren - Carnavalfuif.

 

Evenementenloket: Chiro Jongens Helchteren - Carnavalfuif: algemene goedkeuring evenement, uitzondering geluidsnorm en einduur.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Tijdelijk politiereglement : Straatfeest t Zand 2024.

 

Tijdelijk politiereglement: Straatfeest t Zand 2024.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Tijdelijk politiereglement : Wekelijkse markt John Cuppensplein verhuist naar het Sint-Martinusplein - verlenging t.e.m. maart 2024.

 

Wekelijkse markt St-Martinusplein verlenging t.e.m. maart 2024.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Tijdelijk politiereglement : Straatfeest De Huttestraat 2024.

 

Tijdelijk politiereglement: Straatfeest De Huttestraat 2024.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Tijdelijk politiereglement : Straatfeest Weidestraat 2024.

 

Tijdelijk politiereglement : Straatfeest Weidestraat 2024.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Beslissing toekomst dierenverblijf Kelchterhoef: aan het College wordt gevraagd om akkoord te gaan tot de definitieve stopzetting van het bestaande dierenparkje te Kelchterhoef.

 

Beslissing CBS mbt het behoud of stopzetting dierenverblijf Kelchterhoef.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het plaatsen tuinhuis en afsluiting gelegen, Maastrichtsestraat 51, OMV_2023158271.

 

Jaak Kerkhofs heeft op  28 november 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen tuinhuis en afsluiting, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het plaasten van gevelisolatie en bekleden met crepi gelegen, Tienschuur 59, OMV_2023154566.

 

Pieter Van Gool heeft op  20 november 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaasten van gevelisolatie en bekleden met crepi, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Akte van splitsing en verkoop : Lillo Steenweg 33, 3530 Houthalen-Helchteren.

 

Akte van splitsing en verkoop  Lillo Steenweg 33.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Akte van splitsing en verkoop.

 

Akte van splitsing en verkoop Maartenhoek 41

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelisolatie en bekleden met crepi gelegen, Weyerstraat 12, OMV_2023156588.

 

Jean Winters heeft op  24 november 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelisolatie en bekleden met crepi, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning gelegen, Lillo Steenweg z/n, OMV_2023120393.

 

Kazim Yasar heeft op  12 september 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het regulariseren hekwerk voortuin gelegen, Burgemeester Jan Geritslaan 28, OMV_2023156577.

 

Mohammed Ajouaou heeft op  19 november 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het regulariseren hekwerk voortuin, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelisolatie en bekleden met crepi gelegen, Seringenstraat 20, OMV_2023158234.

 

Kevin Janssens heeft op  28 november 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelisolatie en bekleden met crepi, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 15/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 januari 2024

 

Akte te nemen van de melding van Tom Liebaert voor het plaatsen van airco-systeem - milieu klasse 3 gelegen, Centrum-Zuid 1048, OMV_2023168509.

 

Tom Liebaert heeft op  18 december 2023  een melding voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van airco-systeem - milieu klasse 3, ingediend.

Akte te nemen van de melding van Tom Liebaert,

 

Publicatiedatum: 15/01/2024