GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 26 februari 2024

van 15.00 tot 16.00uur

 

Aanwezig:

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Muhammet Oktay, schepen

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Goedkeuring verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 19 februari 2024.

 

De notulen van de vorige vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 19 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Plan van aanpak datalek Limburg.net - Goedkeuring.

 

Naar aanleiding van het datalek bij Limburg.net van 17 november 2023 wordt aan het college een plan van aanpak voor goedkeuring voorgelegd. Het plan voorziet in een aantal mogelijke (juridische) vervolgstappen.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Bestelbons overheidsopdrachten

 

Het college neemt kennis van de bestelbonnen met als goedkeuringsdatum 26/02/2024.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Bezwaarschrift tegen de aanslag in het kohier van de economische bedrijvigheid aanslagjaar 2022, artikel 030330587264 voor een bedrag van 200 euro.

 

Het bezwaarschrift tegen de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op de economische bedrijvigheid aanslagjaar 2022 wordt deels aanvaard.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Bezwaarschrift tegen de aanslag in het kohier van de economische bedrijvigheid aanslagjaar 2022, artikel 030330588274 voor een bedrag van 100 euro.

 

Het bezwaarschrift tegen de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op de economische bedrijvigheid aanslagjaar 2022 wordt aanvaard.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Bezwaarschrift tegen de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op de economische bedrijvigheid 2022, artikel 030330305156 voor een bedrag van 100 euro.

 

Het bezwaar tegen de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op de economische bedrijvigheid 2022 wordt verworpen.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Aanpassing belastingreglement op de tweede verblijven 2024-2025.

 

Het reglement waarbij het artikel betreffende de aangifteplicht wordt aangepast, wordt ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen en elektriciteit voor voertuigen d.m.v.  tankkaarten en/of laadpassen via CREAT - goedkeuring toetreding.

 

Goedkeuring van de toetreding tot de raamovereenkomst voor het leveren van brandstoffen en elektriciteit voor voertuigen d.m.v.  tankkaarten en/of laadpassen via CREAT.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking van een onderwijzer voor 4/24 lestijden aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een onderwijzer van 29 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 in een vacante betrekking voor 4/24 lestijden per week in de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Aanleg werfreserve voor de functie van directeur basisonderwijs via aanwervingsprocedure.

 

Het college besliste om een werfreserve aan te leggen voor functie van directeur basisonderwijs via een aanwervingsprocedure.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Verlof verminderde prestaties wegens ziekte door een kleuteronderwijzer aan de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Het college neemt kennis van het verlof verminderde prestaties omwille van ziekte van een kleuteronderwijzer aan de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Aanvraag 1/5de zorgkrediet door een vastbenoemd administratief medewerker aan de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar, gemeentelijke lagere school De Griffel en gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Aanvraag door een vastbenoemd administratief medewerker aan de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar, gemeentelijke lagere school De Griffel en gemeentelijke lagere school De Lakerberg, tot 1/5de zorgkrediet 'zorg voor een kind tot en met 12 jaar' van 1 maart 2024 tot en met 30 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Aanvraag loopbaanonderbreking medische bijstand door een onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de aanvraag van onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg tot loopbaanonderbreking in kader van medische bijstand goed.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Aanvraag tot een 1/5de loopbaanonderbreking in kader van het specifiek stelsel medische bijstand door een zorgcoördinator aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg (36/36 uren).

 

Het college keurde de aanvraag goed van een zorgcoördinator aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg, gelegen te Kerkhofstraat 88, 3530 Houthalen-Helchteren, tot een 1/5de loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand voor de periode van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Aanvraag loopbaanonderbreking medische bijstand door een onderwijzer aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Het college keurde de aanvraag van een onderwijzer aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum tot loopbaanonderbreking in kader van medische bijstand goed.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Aanvraag tot een 1/2de loopbaanonderbreking in kader van het specifiek stelsel medische bijstand door een vastbenoemde onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Griffel (24/24 lestijden).

 

Het college keurde de aanvraag goed van een onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Griffel, gelegen te Hortensiastraat 3, 3530 Houthalen-Helchteren, tot een 1/2de loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand voor de periode van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Aanvraag zorgkrediet door een leermeester Rooms-katholieke godsdienst aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg (12/24) en aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum (12/24).

 

Het college keurde de aanvraag goed van leermeester Rooms-katholieke godsdienst aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg en aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum tot zorgkrediet met motief verlenen medische bijstand.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Aanvraag zorgkrediet door een onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de aanvraag goed van onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg tot zorgkrediet met motief verlenen zorg aan een ziek gezins-of familielid.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 24/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een onderwijzer van 09 februari 2024 tot en met 09 februari 2024 in een niet-vacante betrekking voor 24/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg (korte vervanging).

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Susbsidieaanvraag  voor een nieuwe schoolinfrastructuur via  het AGION DBFM-programma voor de gemeentelijke basisschool De Griffel.

 

Susbsidieaanvraag  voor een nieuwe schoolinfrastructuur via  het AGION DBFM-programma voor de gemeentelijke basisschool De Griffel.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping asielzoeker.

 

Voorstel ambtshalve schrapping asielzoekers.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping asielzoeker.

 

Voorstel ambtshalve schrapping asielzoekers.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping gezin.

 

Voorstel ambtshalve schrapping gezin.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping

 

Voorstel ambtshalve schrapping.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping

 

Voorstel ambtshalve schrapping.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping

 

Voorstel ambtshalve schrapping intrekking referentieadres OCMW.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Aanstellen coördinator digitaal stemmen

 

Aanstellen coördinator digitaal stemmen.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Vrijstelling leegstandsheffing Veldstraat 4

 

Vrijstelling leegstandsheffing Veldstraat 4.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing Hoogstraat 14.

 

Vrijstelling leegstandsheffing Hoogstraat 14.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Organisatie jaarmarkt Meulenberg 2024.

 

Organisatie van een jaarmarkt in Meulenberg.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Terrasaanvraag Brasserie Den Tichel, Guldensporenlaan 3, 3530 Houthalen-Helchteren.

 

Terrasvergunning voor Brasserie Den Tichel.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Terrasaanvraag Grand café De Volksmacht, Guldensporenlaan 5, 3530 Houthalen-Helchteren.

 

Terrasvergunning voor Grand Café De Volksmacht.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Evenementenbeleid 2024 i.f.v. handelskernen Houthalen-Helchteren

 

Evenementenbeleid voor 2024 in functie van de handelskernen van Houthalen-Helchteren.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Evenementenloket: Jeugdhuis De Zool - Tequila Sexo

 

Evenementenloket: Jeugdhuis De Zool - Tequila Sexo (zaterdag 2 maart 2024 van 21u00 tot 03u00): algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Internationaal Kinderfeest 2024

 

Bij de viering van het Internationaal Kinderfeest staan we stil om het Turks-erfgoed in de kijker te zetten. Het samenbrengen van de verschillende culturen in de wijk staat dan ook centraal.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Vrijwilligerslijst beleidsdomein Vrije Tijd - goedkeuring.

 

Het beleidsdomein Vrije Tijd gaat ook in 2024 vrijwilligers inzetten voor evenementen, kampen, enz... Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de lijst van vrijwilligers ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Goedkeuring addendum ikv ondersteuning AII ikv Plan Samenleven 2023-2024

 

Aan het college wordt het addendum 2023-2024 bij de overeenkomst met het Agentschap Integratie en Inburgering ikv de ondersteuning ikv het Plan Samenleven 2022-2023 ter goedkeuring voorgelegd.  In dit addendum worden de ondersteuningstaken verder gespecifieerd.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Samenaankoop De Wijers - nieuwe procedure

 

In het kader van de opdracht “Samenaankoop Inrichtingselementen huisstijl De Wijers” waarbij de provincie Limburg als opdrachtencentrale fungeert, wil de provincie een nieuwe procedure opstarten om een andere leverancier aan te stellen vermits er meermaals problemen werden vastgesteld bij de samenwerking met de huidige leverancier.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

akte van verkoop

 

Akte van verkoop te Houthalen-Helchteren.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een open eengezinswoning gelegen, Bunekensstraat 27, OMV_2024004452.

 

Thaqi Mentor heeft op  12 januari 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een open eengezinswoning, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een vrijstaand ééngezinwoning gelegen, Weversstraat 25, OMV_2023158073.

 

Andy Tomczak en Jana Totté heeft op  30 november 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een vrijstaand ééngezinwoning, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tweewoonst met carports en afbraak bestaande woning en bijgebouwen gelegen, Notenstraat 19, OMV_2023134186.

 

LUPROJECTS BV heeft op  26 oktober 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tweewoonst met carports en afbraak bestaande woning en bijgebouwen, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te weigeren.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Aktename van de melding van Samuël Roman wonende te Helzoldstraat 54/1.1 te 3530 Houthalen-Helchteren voor het uitbreiding en vebouwing van bestaande woning gelegen te Verbindingsstraat 41 te Houthalen-Helchteren, OMV_2023153825.

 

Samuël Roman heeft op  6 februari 2024  een melding voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiding en vebouwing van bestaande woning, ingediend.

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Samuël Roman voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport, tuinhuis en veranda gelegen, Wildernisstraat 11, OMV_2023167544.

 

Nicole Gielen heeft op  11 december 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport, tuinhuis en veranda, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis gelegen, Meerkoetstraat 9, OMV_2024002837.

 

Selda Oru heeft op  5 januari 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinhuis, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

Goedkeuring advies over het projectbesluit fase 1 complex project Noord-Zuidverbinding Limburg

 

Met de startbeslissing van 16 maart 2018 zette de Vlaamse Regering het licht op groen voor het planningsproces voor de Noord-Zuidverbinding Limburg (N74) volgens de procedure van Complexe Projecten.  Het Complex project NZL heeft als doel te komen tot een duurzame en geïntegreerde mobiliteitsoplossing ten voordele van de hele regio en het betrokken gebied in bijzonder. Naast het oplossen van de verkeers- en bereikbaarheidsproblematiek gaat het ook om het verbeteren van de leefbaarheid en kwaliteit voor mens, natuur, landschap, landbouw en economie. Dat gebeurt door een geïntegreerde aanpak en het voeren van een intensief participatietraject. Het planningsproces voor de Noord-Zuidverbinding verloopt volgens de procedure van het decreet Complexe projecten en bevindt zich momenteel aan het einde van de Onderzoeksfase. Het resultaat van de uitwerkingsfase is een geïntegreerd projectbesluit houdende vaststelling van het op uitvoeringsniveau gekozen alternatief met een geheel van vergunningen en machtigingen, het bestemmingsplan en een milieuverklaring. Dat projectbesluit leidt tot de uitvoeringsfase van het complex project. Het Voorontwerp Projectbesluit 1  wordt ter advies voorgelegd aan de betrokken adviesverlenende instanties  en MER dienst (26 januari 2024 tot 27 februari 2024). Op basis van deze adviezen zal het Voorontwerp Projectbesluit 1 verder uitgewerkt worden tot een Ontwerp Projectbesluit 1 dat ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd. Aansluitend zal een openbaar onderzoek georganiseerd worden voor alle belanghebbenden en geïnteresseerde burgers.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 februari 2024

 

verslag beheerscomité campus Mijnpark

 

Kennisname verslag van het beheerscomité campus mijnpark van 26-02-2024.

 

Publicatiedatum: 06/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.