GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 25 maart 2024

van 15.00 tot 16.00uur

 

Aanwezig:

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Mustafa Aytar, Göksal Kanli, schepenen

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Hanne Kellens, Myriam Bellio, schepenen

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Goedkeuring verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 2024.

 

De notulen van de vorige vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 18 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Nazicht kandidaturen voor de aanwervingsprocedure van Financieel Directeur - goedkeuring

 

De kandidaturen voor de aanwervingsprocedure voor de functie van financieel directeur voor het lokaal Bestuur van Houthalen-Helchteren werden door Motmans & Partners nagekeken op hun geldigheid. Op basis van het PV van dit nazicht wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd de lijst van kandidaten die toegelaten worden tot de selectieprocedure goed te keuren, alsook de lijst van de kandidaten die niet worden toegelaten.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Bestelbons overheidsopdrachten

 

Het college neemt kennis van de bestelbonnen met als goedkeuringsdatum 25/03/2024.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Bezwaar tegen de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op de huis-aan-huis bedeling van reclamebladen en drukwerken, artikel  850040008858 voor een bedrag van 47,52 euro

 

Bezwaar tegen de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op de huis-aan-huis bedeling van reclamebladen en drukwerken, artikel 850040008858 voor een bedrag van 47,52 euro.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Bezwaarschrift tegen de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op de tweede  verblijven 2022, artikel 090130026530 voor een bedrag van 1200 euro.

 

Het bezwaar tegen de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op de tweede verblijven 2022 wordt aanvaard.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Aankoop software aanvragen grondwerken & signalisatievergunningen - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring van de gunning aankoop software voor aanvragen grondwerken & signalisatievergunningen.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Leveren en plaatsen van een nieuwe deur - Kindcampus - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring van de gunning voor het leveren en plaatsen van een nieuwe deur voor de Kindcampus

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Aankoop cyberbeveiligingstool DNS-verbindingen - goedkeuring verrekening 1 voor SecureDNS agent for remote users.

 

Goedkeuring van verrekening 1 voor de aankoop van SecureDNS agent for remote users.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Ondersteuning strategische opdrachten en subsidiemanagement - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

 

Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden voor ondersteuning strategische opdrachten en subsidiemanagement.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Vervangen van 3 cv-installaties op verschillende locaties - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring van de gunning van de vervanging van 3 cv-installaties op verschillende locaties.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Leveren van een regenwaterput van 10.000 liter - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring van de gunning voor het leveren van een regenwaterput van 10.000 liter.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Raamovereenkomst voor leveringen van ICT-materiaal via het Facilitair Bedrijf - goedkeuring afroep 3 voor aanschaf ICT materialen.

 

Goedkeuring van een afroep voor de aanschaf van ICT materialen via de raamovereenkomst voor leveringen van ICT-materiaal via het Facilitair Bedrijf.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Aankoop nieuwe plooitenten van 3m op 3m - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring van de gunning aankoop nieuwe plooitenten van 3m op 3m.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Aankoop meettoestellen voor het meten en analyseren van de snelheid van de burgers - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring van de gunning voor de aankoop van meettoestellen voor het meten en analyseren van de snelheid van de burgers.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Verlof verminderde prestaties wegens ziekte door een kleuteronderwijzer aan de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Het college neemt kennis van het verlof verminderde prestaties omwille van ziekte van een kleuteronderwijzer aan de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking van een kinderverzorgster voor 3/32 uren aan de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een kinderverzorgster van 1 maart 2024 tot en met 30 juni 2024 in een vacante betrekking voor 3/32 uren per week in de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 12/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een onderwijzer van 7 maart 2024 tot en met 29 maart 2024 in een niet-vacante betrekking voor 12/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 12/24 lestijden aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een onderwijzer van 01 maart 2024 tot en met 31 mei 2024 in een niet-vacante betrekking voor 12/24 lestijden per week in de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een administratief medewerker opleidingsniveau hoger secundair onderwijs voor 3/36 uren aan de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een administratief medewerker, opleidingsniveau hoger secundair onderwijs van 1 maart 2024 tot en met 30 juni 2024  in een niet-vacante betrekking voor 3/36 uren per week in de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een administratief medewerker, opleidingsniveau hoger secundair onderwijs voor 3/36 uren aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een administratief medewerker, opleidingsniveau hoger secundair onderwijs van 01 maart 2024 tot en met 30 juni 2024 in een niet-vacante betrekking voor 3/36 uren per week in de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een leermeester lichamelijke opvoeding voor 12/24 lestijden aan gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een leermeester lichamelijke opvoeding van 11 maart 2024 tot en met 29 maart 2024 in een niet-vacante betrekking voor 12/24 lestijden per week in de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping asielzoeker

 

Ambtshalve schrapping asielzoeker.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Verkiezingen 2024: gepresteerde uren

 

Verkiezingen 2024: gepresteerde uren

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Inschrijving EU-burgers op kiezerslijst 9/6/24

 

Inschrijving EU-burgers op kiezerslijst 9/6/24.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping gezin

 

Voorstel ambtshalve schrapping gezin

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Aanvraag columbariumconcessie

 

aanvraag columbariumconcessie

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Aanvraag columbariumconcessie

 

aanvraag columbariumconcessie

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Verantwoording nominatieve exploitatietoelage 2023 aan Sint-Vincentius.

 

Verantwoording toelage 2023 aan St-Vincentius

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan Toneelgroep Thalia

 

In het budget 2024 is een toelage van € 600,00 opgenomen voor toneelgroep Thalia. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de toekenning van deze toelage ter goedkeuring door te sturen naar de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Evenementenloket: Strandbal - Live DJ contest Strandbal x Jeugdhuis Get Wood City

 

Evenementenloket: Strandbal - Live DJ contest Strandbal x Jeugdhuis Get Wood City: algemene goedkeuring evenement, uitzondering geluidsnorm en einduur.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Evenementenloket: Jeugdhuis De Zool - Technobunker

 

Evenementenloket: Jeugdhuis De Zool - Technobunker: algemene goedkeuring evenement, uitzondering geluidsnorm en einduur.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Evenementenloket: Waca - Johan Vandebeek en Peter Achten 50 jaar

 

Evenementenloket: Waca - Johan Vandebeek en Peter Achten 50 jaar (zaterdag 11 mei 2024 van 20u00 tot 02u00): algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Overzicht toeristische werking 2023

 

Overzicht toeristische werking 2023

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Summer Soccer 2024

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de dienst preventie ook dit jaar weer 'Summer Soccer'. We brengen kinderen uit verschillende wijken samen om op een leuke manier aan sport te doen. Ook langs het terrein zorgt dit voor verbinding tussen de ouders van de kinderen.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Aanvraag Strategisch project: Gebiedsprogramma Noord Zuid Limburg - Regionale HOV-knooppunten als hefboom voor ruimtelijke transitie en geïntegreerde gebiedsontwikkeling

 

Aanvraag Strategisch project: Gebiedsprogramma Noord Zuid Limburg - Regionale HOV-knooppunten als hefboom voor ruimtelijke transitie en geïntegreerde gebiedsontwikkeling

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het regulariseren, slopen, aanleggen terrein en uitbreiden van een ééngezinswoning gelegen, Bremstraat 36, OMV_2023167682

 

Saleh Bargaze en Zaina Boulguert heeft op  27 december 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het regulariseren, slopen, aanleggen terrein en uitbreiden van een ééngezinswoning, ingediend. Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning, afbraak van bestaande veranda en serre gelegen, Vijfeindestraat 62, OMV_2024022492

 

Nele Schreurs en Wout Montebovi heeft op  15 februari 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande ééngezinswoning, afbraak van bestaande veranda en serre, ingediend. Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor verkavelen van een bestaande woning en één half open bebouwing gelegen, Bunekensstraat 26, OMV_2023146536

 

De aanvraag ingediend door SCHEERS ST & G BV sub dossier OMV_2023146536 werd voor een eerste maal ontvangen op  3 november 2023  en werd ontvankelijk en volledig verklaard op 11 december 2023. Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van een bestaande woning en één half open bebouwing.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van reliëf gelegen,  , OMV_2024025709

 

Peter Medaer heeft op 19 februari 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van reliëf, ingediend. Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een tuinhuis en verharding gelegen, Helzoldstraat 131, OMV_2024003127

 

Kathleen Follon heeft op  11 januari 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het regulariseren van een tuinhuis en verharding, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tweewoonst gelegen, Lokenstraat 26, OMV_2023152957

 

Furkan Agim en Müge Kaymakci heeft op  18 november 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tweewoonst, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te weigeren.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping voor zonnepanelen gelegen, Winningstraat 13, OMV_2024027950

 

Rony Tielens heeft op  26 februari 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping voor zonnepanelen, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Advies van CBS aan Bestendige Deputatie voor RADIANT COLOR voor het uitbreiden en actualiseren van de omgevingsvergunning gelegen te Europark 1040 en 1046 te Houthalen-Helchteren, OMV_2023104411.

 

RADIANT COLOR NV heeft op  4 december 2023   bij de Bestendige Deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden en actualiseren omgevingsvergunning, ingediend.

Het college besluit om een voorwaardelijk gunstig advies te verlenen voor de aanvraag.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning aan IsoPearls voor het vervaardigen van geëxpandeerde polystyreen parels gelegen, Centrum-Zuid 1511, OMV_2023121811

 

IsoPearls BVBA heeft op  4 oktober 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vervaardigen van geëxpandeerde polystyreen parels, ingediend. Het college besluit om de aanvraag te weigeren.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Akte te nemen van de melding van Van Doren BVBA voor het melden van milieu klasse 3 - installeren van nieuwe droogkast en verwijderen van twee transportbanden gelegen, Vredelaan 8, OMV_2024033893

 

Van Doren BVBA heeft op  6 maart 2024  een melding voor een omgevingsvergunning voor het melden van milieu klasse 3 - installeren van nieuwe droogkast en verwijderen van twee transportbanden, ingediend.

Akte te nemen van de melding van Van Doren BVBA,

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Akte te nemen van de melding van TM Driesen - Houben school HH VVZRL voor het melden van milieu klasse 3 werfopslag gelegen, Guldensporenlaan 13A, OMV_2024037134

 

TM Driesen - Houben school HH VVZRL heeft op  12 maart 2024  een melding voor een omgevingsvergunning voor het melden van milieu klasse 3 werfopslag, ingediend. Akte te nemen van de melding van TM Driesen - Houben school HH VVZRL,

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Akte te nemen van de melding van Yzelle Loos voor het melden van milieu klasse 3 - bronbemaling centrum-zuid gelegen, Centrum-Zuid 2097, OMV_2024038510

 

Yzelle Loos heeft op  14 maart 2024  een melding voor een omgevingsvergunning voor het melden van milieu klasse 3 - bronbemaling centrum-zuid, ingediend.

Akte te nemen van de melding van Yzelle Loos,

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Overeenkomst Inrichting Domein Berkenveld ism RLLK - Quick Wim Groene Long Meulenberg - Vergroenen Berkenveld

 

Deze overeenkomst valt onder het thema “ Samen Vergroenen” als quick win onder Vlaggenschip Groene long Meulenberg. Deze overeenkomst bevat een lijst van werken die tot stand is gekomen na verschillende participatie- en inspraakmomenten met de desbetreffende actoren, bewoners en de buurt. Aan het college wordt de vraag gesteld voor goedkeuring van het actieplan Vergroenen Berkenveld en de bijhorende budgetten.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Samenwerkingsovereenkomst s-Lim dv - goedkeuring afname Hoppin Software Efro project.

 

Goedkeuring afname Hoppin Software Efro project samenwerkingsovereenkomst s-Lim dv.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Plaatsing digitale Hoppin-zuil - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring van de gunning voor plaatsing van een digitale Hoppin-zuil.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 maart 2024

 

Raamovereenkomst voor leveringen van ICT-materiaal via het Facilitair Bedrijf - goedkeuring afroep 4 voor aankoop smartphones.

 

Goedkeuring van afroep 4 voor aankoop smartphones via de raamovereenkomst voor leveringen van ICT-materiaal via het Facilitair Bedrijf.

 

Publicatiedatum: 03/04/2024