GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 11 maart 2024

van 15.00 tot 16.00uur

 

Aanwezig:

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Göksal Kanli, schepenen

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Myriam Bellio, schepen

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Goedkeuring verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2024.

 

De notulen van de vorige vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 4 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Bestelbons overheidsopdrachten

 

Het college neemt kennis van de bestelbonnen met als goedkeuringsdatum 11/03/2024.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Aanstelling ontwerper Poortplek De Plas - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze voor de opdracht 'Aanstelling ontwerper Poortplek De Plas'.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Plaatsen van 3 nieuwe marktkasten op het John Cuppensplein - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring van de gunning voor het plaatsen van 3 nieuwe marktkasten op het John Cuppensplein.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Uitbreiding Emprova Suite van 750 naar 1000 werknemers - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring van de gunning voor de uitbreiding van Emprova Suite van 750-1000 werknemers.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Samenwerkingsovereenkomst Ter Heide 1/3/2024 - 31/12/2024

 

Samenwerkingsovereenkomst Ter Heide 1/3/2024 - 31/12/2024.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Inschrijving EU-burgers op kiezerslijst 9/6/24

 

Inschrijving EU-burgers op kiezerslijst 9/6/24.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Verlof verminderde prestaties wegens ziekte door een onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college neemt kennis van het verlof verminderde prestaties wegens ziekte van een onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een kleuteronderwijzer voor 2/24 lestijden (instaplestijden) aan de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een kleuteronderwijzer van 19 februari 2024 tot en met 30 juni 2024 in een niet-vacante betrekking voor 2/24 lestijden per week in de gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 4/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur goed van een onderwijzer vanaf 08 januari 2024 in een niet-vacante betrekking voor 4/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 20/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een onderwijzer van 12 februari 2024 tot en met 26 mei 2024 in een niet-vacante betrekking voor 20/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 24/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een onderwijzer van 27 februari 2024 tot en met 27 februari 2024 in een niet-vacante betrekking voor 24/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Griffel (korte vervanging).

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een bijzondere leermeester niet-confessionele zedenleer voor 10/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een bijzondere leermeester niet-confessionele zedenleer van 01 maart 2024 tot en met 31 maart 2024 in een niet-vacante betrekking voor 10/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een bijzondere leermeester niet-confessionele zedenleer voor 10/24 lestijden aan de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een bijzondere leermeester niet-confessionele zedenleer van 01 maart 2024 tot en met 31 maart 2024 in een niet-vacante betrekking voor 10/24 lestijden per week in de gemeentelijke basisschool 't Centrum.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een vacante betrekking van een bijzondere leermeester Protestantse godsdienst voor 04/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een bijzondere leermeester Protestantse godsdienst van 19 februari 2024  tot en met 30 juni 2024 in een vacante betrekking voor 04/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Publiek Private Samenwerking Binnenzwembad Molenheide: goedkeuring verantwoording subsidiedossier NV Molenheide

 

NV Molenheide dient het verantwoordingsdossier in over de renovatie van het zwembad met het oog op het bekomen van de subsidies die door de Vlaamse Regering werd toegewezen voor een bedrag van € 425.000.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Ingrid Daubechies als meter van LIMPRESSIONS

 

Ingrid Daubechies zal op 14 maart 2024 Houthalen-Helchteren bezoeken in het kader van  Pi-dag.

In de namiddag staan er een aantal activiteiten op het programma (workshops - lezing).

In de voormiddag wil het gemeentebestuur een klein formeel moment voorzien, waarbij Ingrid Daubechies aangesteld wordt als meter van het project LIMPRESSIONS.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Evenementenloket: KSA Houthalen - Eureka 2024.

 

Evenementenloket: KSA Houthalen - Eureka 2024 (zaterdag 6 april 2024 van 21u00 tot 03u00): algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Evenementenloket: KSA Nationaal vzw  - Doki Fun Festival

 

Evenementenloket: KSA Nationaal vzw  - Doki Fun Festival (zaterdag 27 april 2024 van 08u30 tot 17u00): algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Verledding openbare verlichting HH

 

Verledding openbare verlichting Houthalen-Helchteren 2024 in diverse straten.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Afvalvrij mei 2024 - Limburg.net - 'Voedselverspilling tegen gaan'.

 

Limburg.net organiseert in de maand mei de campagne 'Afvalvrij mei'. Dit is een initiatief om alle Limburgers en Diestenaren te motiveren om tijdens de maand mei afval zoveel mogelijk te beperken. Dit jaar staat de campagne in het teken van voedselverspilling en hoe dit voorkomen kan worden.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

PV definitieve oplevering verkaveling Guldensporenlaan.

 

Proces Verbaal van definitieve oplevering verkaveling Guldensporenlaan.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het aanpassen van raam en deuropening + plaatsen nieuwe ramen gelegen, Olmenstraat 12, OMV_2024015279.

 

Kevin Jakers heeft op  29 januari 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aanpassen van raam en deuropening + plaatsen nieuwe ramen, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Verlenen van een omgevingsvergunning voor bijstellen verkaveling: lot 5 en 6 worden samengevoegd tot 1 lot gelegen, Steenhovenstraat zn, OMV_2023157782.

 

De aanvraag ingediend door Irene Jehoul en Stefan Duchateau sub dossier OMV_2023157782 werd voor een eerste maal ontvangen op  4 december 2023  en werd ontvankelijk en volledig verklaard op 9 januari 2024. Het betreft een aanvraag tot het bijstellen verkaveling: lot 5 en 6 worden samengevoegd tot 1 lot.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning gelegen, Anjelierenstraat 12, OMV_2023166110.

 

Ben  Senica en Elise Duflou heeft op  18 december 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande woning en kappen van één boom gelegen, Tienschuur 7, OMV_2024014951.

 

Lieke Bonhomme en Wouter Schoeters heeft op  1 februari 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande woning en kappen van één boom, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee halfopen ééngezinswoningen gelegen, Hortelstraat zn, OMV_2023166727.

 

Deniz Gundogdu en Ozan Gundogdu heeft op  1 februari 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee halfopen ééngezinswoningen, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining gelegen, Grote Baan 411, OMV_2023158543.

 

Danilo Pedrosa Argues heeft op  28 november 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een omheining, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag gedeeltelijk voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Akte van splitsing en verkoop Weygaardstraat.

 

Akte van splitsing en verkoop Weygaardstraat 20 en 22.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Akte van splitsing en recht van doorgang / carports  Ambachtstraat 54, 56 en 58.

 

Akte van splitsing en recht van doorgang / carports  Ambachtstraat 54 en 56.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Aktename van de melding van Rony Tielens met als contactadres Winningstraat 13 te 3530 Houthalen-Helchteren voor het plaatsen van een veranda gelegen te Winningstraat 13 te Houthalen-Helchteren, OMV_2024022920.

 

Rony Tielens heeft op  16 februari 2024  een melding voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, ingediend.

Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Rony Tielens voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning gelegen, Varenstraat 14, OMV_2023147270.

 

Gülten Kinci en Yunus Uzun heeft op  15 december 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag gedeeltelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Besluit van het college van burgemeester en schepenen tot aktename van de melding van Veerle Hendrickx voor stedenbouwkundige handelingen, Centrum-Zuid 1105, met als kadastrale omschrijving: afdeling 1 sectie C nr. 166D8.

 

Veerle Hendrickx heeft op  16 februari 2024  een melding voor een omgevingsvergunning voor het bekleden van een bestaande open en overdekte luifel constructie thv de contractor inkom, ingediend.

Er wordt akte genomen van de melding voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Besluit van het college van burgemeester en schepenen de aktename onrechtsgeldig te verklaren van de melding van HERAEUS ELECTRO - NITE INTERNATIONAL NV voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten, , met als kadastrale omschrijving: afdeling 1 sectie C nr. 166V9.

 

HERAEUS ELECTRO - NITE INTERNATIONAL NV heeft op  1 maart 2024  een melding voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van tijdelijke unit in vergunde werkhal  - melding klasse 3, ingediend.

De aktename onrechtsgeldig te verklaren van de melding van HERAEUS ELECTRO - NITE INTERNATIONAL NV.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Weigeren van een omgevingsvergunning voor verkavelen in 2 loten half open bebouwing, zie loten 2 en 3 en behouden van de bestaande woning (lot 1). lot 4 is achterliggende grond gelegen, Herebaan-West 19, OMV_2023146570.

 

De aanvraag ingediend door SCHEERS ST & G BV sub dossier OMV_2023146570 werd voor een eerste maal ontvangen op  3 november 2023  en werd ontvankelijk en volledig verklaard op 1 december 2023. Het betreft een aanvraag tot het verkavelen in 2 loten half open bebouwing, zie loten 2 en 3 en behouden van de bestaande woning (lot 1). lot 4 is achterliggende grond.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Akte te nemen van de melding van JERIDECOR BV voor het melding klasse 3 gelegen, Europark 1025, OMV_2024021314.

 

JERIDECOR BV heeft op  21 februari 2024  een melding voor een omgevingsvergunning voor het melding klasse 3, ingediend.

Akte te nemen van de melding van JERIDECOR BV.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 11 maart 2024

 

Akte te nemen van de melding van Guido Vaes voor het melden propaangastank klasse 3 gelegen, Varenstraat 130, OMV_2024029386.

 

Guido Vaes heeft op  28 februari 2024  een melding voor een omgevingsvergunning voor het melden propaangastank klasse 3, ingediend.

Akte te nemen van de melding van Guido Vaes.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.