GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 29 januari 2024

van 15.00 tot 16.00uur

 

Aanwezig:

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Wim Haest, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Goedkeuring verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2024.

 

De notulen van de vorige vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 22 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Bestelbons overheidsopdrachten

 

Het college neemt kennis van de bestelbonnen met als goedkeuringsdatum 29/01/2024.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Aanstellen advocaat - Procedure voor de politierechtbank te Hasselt - GAS 5.

 

Aanstelling advocaat in functie van behandeling hoger beroep GAS 5.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Economische bedrijvigheid 2021 en 2022: diverse aanslagen oninbaar stellen omdat deze verstuurd werd nadat de onderneming vereffend werd.

 

Aan het college worden een aantal dossiers voorgelegd betreffende de gemeentebelasting op de economische bedrijvigheid. Er wordt gevraagd om deze oninbaar te stellen omdat de aanslag pas verstuurd werd nadat de onderneming vereffend werd.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Gemeentebelasting op de economische bedrijvigheid aanslagjaar 2022 - Administratieve missing.

 

Administratieve missing, gemeentebelasting op de economische bedrijvigheid aanslagjaar 2022.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Bezwaar tegen de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op de huis-aan-huis bedeling van reclamebladen en drukwerken, artikel 850020041006 voor een bedrag van 489,88 euro.

 

Het bezwaar tegen de aanslag in het kohier van de gemeentebelasting op de huis-aan-huis bedeling van reclamebladen en drukwerken 2022 wordt gedeeltelijk aanvaard.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Aanvullend kohier betreffende de gemeentebelasting op drankslijterijen, aanslagjaar 2022.

 

Aanvullend kohier betreffende de gemeentebelasting op drankslijteren, aanslagjaar 2022.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Directe inning 2023: administratieve missing

 

Aan het college wordt het dossier betreffende een administratieve missing bij de aanslag voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen aanslagjaar 2023 voorgelegd om oninbaar te stellen.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

De aankoop van een zware landbouwtractor met bijhorende maaizuigwagen met klepelmaaier en maaizuigbak - goedkeuring gunning.

 

De goedkeuring van de gunning voor de aankoop van een zware landbouwtractor met bijhorende maaizuigwagen met klepelmaaier en maaizuigbak.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Vernieuwen voetpaden Zonnebloemstraat en Boterbloemstraat - goedkeuring definitieve oplevering.

 

Goedkeuring definitieve oplevering vernieuwen voetpaden Zonnebloemstraat en Boterbloemstraat.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Vernieuwen cv-ketel Vlinderstraat 7 - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

 

Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden voor vernieuwen cv-ketel Vlinderstraat 7.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Uitbetaling amateurkunstenvergoeding voor muzikanten nieuwjaarsconcert in Cultuurhuis Casino.

 

Uitbetaling amateurkunstenvergoeding voor muzikanten nieuwjaarsconcert in Cultuurhuis Casino.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping

 

Voorstel ambtshalve schrapping

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping

 

Voorstel ambtshalve schrapping

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Evenementenloket: Jeugdhuis De Zool - Tequila Sexo

 

Evenementenloket: Jeugdhuis De Zool - Tequila Sexo (zaterdag 2 maart 2024 van 21u00 tot 03u00): algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Evenementenloket: Oudervereniging Laak - Springkastelen event Laak - fuif.

 

Evenementenloket: Oudervereniging Laak - Springkastelen event Laak (vrijdag 31 mei 2024 van 08u30 tot 01u00): algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Aanvraag kienvergunningen: februari - mei 2024

 

Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd om kienvergunningen toe te kennen voor de periode februari - mei 2024.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Vrijwilligerslijst team Samenleving.

 

Vrijwilligerslijst team Maatschappelijke Participatie (MPA) aanvullen.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Bestrijding Aziatische hoornaar: communicatiecampagne en krediet voor de bestrijding.

 

Aziatische hoornaar : vraag vanuit de brandweer uniformiteit inzake bestrijding (communicatie en kredieten).

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Overname kermisstandplaats

 

Overname kermisstandplaats.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning gelegen, Rafnusstraat zn, OMV_2023124899.

 

Assunta Vanspauwen en Maikel Follon heeft op  22 september 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee halfopen eengezinwoningen gelegen, Jos Tysmansstraat zn, OMV_2023145048.

 

Pieter Vangeel heeft op  4 november 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van twee halfopen eengezinwoningen, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het slopen van tentconstructie en bijbouwen van e-loadstation, hs-cabine, opslagruimte en luifel + regulariseren herinrichting perceel gelegen, Europark 2062, OMV_2023108306.

 

BRANDSTOFFEN KERFS NV heeft op  26 september 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het slopen van tentconstructie en bijbouwen van e-loadstation, hs-cabine, opslagruimte en luifel + regulariseren herinrichting perceel, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van de inrichting voor het produceren van ambachtelijke vleeswaren gelegen, Centrum-Zuid 2046, OMV_2023104883.

 

BUVA VLEESWAREN BV heeft op  18 september 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het hernieuwen en veranderen van de inrichting voor het produceren van ambachtelijke vleeswaren, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

De melding klasse 3 van LAZTRANS BVBA voor het opslaan van materialen - melding klasse 3 gelegen, Centrum-Zuid 3019, OMV_2023164134, niet rechtsgeldig te verklaren.

 

LAZTRANS BVBA heeft op  12 januari 2024  een melding voor een omgevingsvergunning voor het opslaan van materialen - melding klasse 3, ingediend.

De aktename ongegrond en niet rechtsgeldig te verklaren van de melding van LAZTRANS BVBA,

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning aan REYNDERS voor het hernieuwing vergunning gelegen, Centrum-Zuid 2049, OMV_2022141375.

 

REYNDERS NV heeft op  30 september 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het hernieuwing vergunning, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 29 januari 2024

 

Ongunstig advies van CBS aan Bestendige Deputatie voor SCHOLIERS voor het hernieuwen van een milieuvergunning gelegen te Centrum-Zuid 2022 en 2028 te Houthalen-Helchteren, OMV_2023038381.

 

SCHOLIERS NV heeft op  24 juni 2023  bij de Bestendige Deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het hernieuwen van een milieuvergunning, ingediend.

Het college besluit om een ongunstig advies te verlenen voor de aanvraag.

 

Publicatiedatum: 05/02/2024