GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 22 januari 2024

van 15.00 tot 16.00uur

 

Aanwezig:

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Wim Haest, algemeen directeur

 

Vanaf punt 36 verlaat schepen Göksal Kanli de zitting.

Vanaf punt 37 treedt schepen Göksal Kanli de vergaderzaal binnen en neemt deel aan de besprekingen.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Goedkeuring verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 15 januari 2024.

 

De notulen van de vorige vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 15 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Bestelbons overheidsopdrachten.

 

Het college neemt kennis van de bestelbonnen met als goedkeuringsdatum 22/01/2024.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Aanvullend kohier betreffende de gemeentebelasting op de huis-aan-huis bedeling van reclamebladen en drukwerken, aanslagjaar 2023, kwartaal 2 en 3.

 

uitvoerbaarverklaring van het aanvullend kohier Reclamedrukwerk kwartaal 2 en 3 voor aanslagjaar 2023.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Afrekening online veiling 2023.

 

Er is een professioneel veilinghuis, Belgaveilingen, aangesteld die de verkoop van afgeschreven en uit dienst genomen materialen en voertuigen op zich neemt.

Aan het schepencollege vragen wij om na het goedkeuren van de lijst met startbedragen nu ook de afrekening goed te keuren. In bijlage vind je deze lijst met startbedragen met daarnaast telkens het hoogste bod.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Renovatie atletiekpiste - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring van de gunning voor de renovatie van de atletiekpiste.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Aankoop en plaatsing calisthenics-combinatie Houthalen-Oost - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring van de gunning van de aankoop en plaatsing van een calisthenics-combinatie in Houthalen-Oost.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Overeenkomst voor het wassen van bedrijfskledij (2024 t.e.m.2025) - goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

 

Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden voor de overeenkomst voor het wassen van bedrijfskledij (2024 t.e.m.2025).

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Onderhoud en herstellingen van buurtwegen 2018 (Kerklaan e.a.) - goedkeuring voorlopige en definitieve oplevering.

 

Goedkeuring voorlopige en definitieve oplevering van onderhoud en herstellingen van buurtwegen 2018 (Kerklaan e.a.).

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Buitengewoon onderhoud buurtwegen Houthalen-Helchteren 2020 - goedkeuring definitieve oplevering.

 

Goedkeuring definitieve oplevering buitengewoon onderhoud buurtwegen Houthalen-Helchteren 2020.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Vervanging loonpakket - goedkeuring rectificatie gunning.

 

Goedkeuring verrekening CS Fietslease voor de opdracht vervanging loonpakket.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Aankoop, lediging en reiniging van de vuilbakken in Houthalen-Helchteren - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring gunning voor aankoop, lediging en reiniging van de vuilbakken in Houthalen-Helchteren.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Gratis gebruik Casino benefiet Platform H2 Helpt (herdenking aardbeving 1 jaar in Turkije en Syrië) op 10 februari 2024 (schouwburg en balzaal).

 

Niet aanrekenen huurkosten voor schouwburg en balzaal Casino voor benefiet Platform H2 Helpt (herdenking aardbeving 1 jaar in Turkije en Syrië) op 10 februari 2024 volgens artikel 3.18. in het verhuurreglement van Cultuurhuis Casino.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

toelage vzw Kind en Taal

 

Het schepencollege maakt de schrapping van de toelage 2024 en 2025 aan vzw Kind en Taal ongedaan en voorziet opnieuw een toelage cfr. de samenwerkingsovereenkomst.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Toekenning van een rustpensioen aan een gewezen schepen van de gemeente Houthalen-Helchteren.

 

Toekenning van een rustpensioen aan een gewezen mandataris.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing Bosduifstraat 6.

 

Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing Hofstraat 78A.

 

Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Vrijstelling leegstandsheffing Koolmijnlaan 146.

 

Aanvraag vrijstelling leegstandsheffing.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Annulatie ambtshalve schrapping.

 

Annulatie ambtshalve schrapping.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Evenementenloket: 't Spetserke - Concert.

 

Evenementenloket: 't Spetserke - Concert: algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Evenementenloket: Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm - Duo Concert.

 

Evenementenloket: Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm - Duo Concert: algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Evenementenloket: Chiro Helchteren - Chirofeest.

 

Evenementenloket: Chiro Helchteren - Chirofeest: algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Evenementenloket: Sprankel Methodeschool Jenaplan - Schoolfeest

 

Evenementenloket: Sprankel Methodeschool Jenaplan - Schoolfeest: algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Uitreiking Ondernemer Award 2024 tijdens de Jaarvergadering voor industriëlen.

 

Uitreiking Ondernemer Award 2024 tijdens de Jaarvergadering voor industriëlen.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Reglement 'cultuur dicht bij mensen': feest en ontmoeting in straten en wijken.

 

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd het budget voor de subsidiëring van straat- en wijkfeesten behouden. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de verlenging van dit reglement ter goedkeuring voor de te leggen aan de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Onderhoud schuilhuisjes 2024: overeenkomst BLM.

 

Overeenkomst BLM - Onderhoud schuilhuisjes 2024.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Goedkeuring van de Unieke Verantwoordingsnota Koolmijnlaan en de voorontwerpraming.

 

Unieke verantwoordingsnota fietspaden Koolmijnlaan en Springstraat Houthalen-Helchteren.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Ontharding Gildenplein.

 

In het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact wil de gemeente de inrichting van het Gildenplein bekijken en hier een minder verharde ruimte van maken. Dit gebeurd in samenspraak met de omwonenden.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van woning gelegen, Brelaarschansweg zn, OMV_2023159231.

 

Ahmet Ulupinar en Cemile Ulupinar heeft op  15 december 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van woning, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning in halfopen bebouwing gelegen, Bremstraat 6, OMV_2023115063.

 

Mohamed Moumen Lidrissi en Soumya Bakkar heeft op  12 september 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning in halfopen bebouwing, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 20 appartementen gelegen, Lillo Steenweg 61, OMV_2023106609.

 

VEGA GROUP BVBA heeft op  28 augustus 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van 20 appartementen, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande woning en bouwen van een nieuwe garage en overdekt terras gelegen, Heivinkstraat 2, OMV_2023143789.

 

Gani Koxha en Zylfije Koxha heeft op  5 november 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande woning en bouwen van een nieuwe garage en overdekt terras, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe publiciteitsinrichting gelegen, Dorpsstraat 1A, OMV_2023157048.

 

BELFIUS BANK NV heeft op  5 december 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nieuwe publiciteitsinrichting, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het regulariseren van woning met kantoorruimte gelegen, Europark 1709, OMV_2023109928.

 

KONSTRUCTIEF BVBA heeft op  29 november 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een kantoorruimte aan een bestaande industriehal, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelisolatie en bekleden met crepi gelegen, Vennestraat 4, OMV_2023161918.

 

Elise van de Haterd heeft op  5 december 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelisolatie en bekleden met crepi, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het afbreken van speeltuinwinkel aan de plas gelegen, Binnenvaartstraat 99, OMV_2023168579.

 

Joris Vandevelde heeft op  13 december 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het afbreken van speeltuinwinkel aan de plas, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping gelegen, Springstraat 58, OMV_2023167583.

 

Göksal Kanli heeft op  14 december 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Weigering van een omgevingsvergunning voor het regulariseren omheining en overkapping gelegen, Koolmijnlaan 9, OMV_2023167511

 

Yasemin Duru, Koolmijnlaan 9, heeft op  11 december 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het regulariseren omheining en overkapping, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te weigeren.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning gelegen, Varenstraat 10, OMV_2023151011.

 

Omer Ozturk heeft op  18 december 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van woning, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 halfopen woningen lot 1+2 gelegen, Helzoldstraat 91, OMV_2023142804.

 

GOYENS-SEGERS VASTGOED BV heeft op  27 november 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 halfopen woningen lot 1+2, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 januari 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel gelegen, Acht Septemberstraat 4, OMV_2023171709.

 

Greta Kerkhofs heeft op 18 december 2023 een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 29/01/2024