GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 08 april 2024

van 15.00 tot 16.00uur

 

Aanwezig:

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Wim Haest, algemeen directeur

 

Vanaf punt 37 verlaat schepen Mustafa Aytar de zitting.

Vanaf punt 38 treedt schepen Mustafa Aytar de vergaderzaal binnen en neemt deel aan de besprekingen.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Goedkeuring verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2024.

 

De notulen van de vorige vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 25 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Fluvius OV: mandatering van de afgevaardigde in de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 5 juni 2024 - Goedkeuring.

 

De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Fluvius OV en wordt uitgenodigd voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 5 juni 2024.  De gemeenteraad dient over te gaan tot mandatering van de afgevaardigde.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Intergemeentelijk samenwerkingsverband Fluvius Limburg: mandatering van de afgevaardigde in de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 10 juni 2024.

 

De gemeente is deelnemer van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Fluvius Limburg en wordt uitgenodigd voor de algemene vergadering tevens jaarvergadering van 10 juni 2024.  De gemeenteraad dient over te gaan tot mandatering van de afgevaardigde.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Bestelbons overheidsopdrachten

 

Het college neemt kennis van de bestelbonnen met als goedkeuringsdatum 08/04/2024.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Gemeentebelasting op de economische bedrijvigheid - aanslagjaren 2024 en 2025 - Aanpassing

 

Aan het college wordt de wijziging van het belastingreglement op de economische bedrijvigheid voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Gemeentebelasting op drankslijterijen - aanpassing

 

Aan het college wordt de wijziging van het belastingreglement op drankslijterijen voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Kerkfabriek Sint-Lambertus (Meulenberg): Jaarrekening 2023 - Advies.

 

Het college besluit een gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2023 van Kerkfabriek Sint-Lambertus (Meulenberg) en door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Kerkfabriek Sint-Antonius (Lillo): Jaarrekening 2023 - Advies.

 

De raad besluit een gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2023 van Kerkfabriek Sint-Antonius (Lillo).

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Kerkfabriek Sint-Martinus (Centrum): Jaarrekening 2023 - Advies.

 

De raad besluit een gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2023 van Kerkfabriek Sint-Martinus (Centrum).

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Kerkfabriek Sint-Trudo (Helchteren): Jaarrekening 2023 - Advies.

 

Het college besluit een gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2023 van Kerkfabriek Sint-Trudo (Helchteren) en door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Kerkfabriek O.L.V. van Banneux (Oost): Jaarrekening 2023 - Advies.

 

Het college besluit een gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2023 van Kerkfabriek O.L.V. van Banneux (Oost) en door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Kerkfabriek O.L.V. van 7 Smarten (Laak): Jaarrekening 2023 - Advies.

 

Het college besluit een gunstig advies uit te brengen over de jaarrekening 2023 van Kerkfabriek O.L.V. van 7 Smarten (Laak) en door te verwijzen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Goedkeuring overeenkomst en bestek inzake de uitvoering van een gezamenlijke aankoop huisstijlelementen De Wijers voor toegangspoorten, instapplaatsen en hotspots in De Wijers met provincie Limburg.

 

Goedkeuring overeenkomst en bestek inzake de uitvoering van een gezamenlijke aankoop huisstijlelementen De Wijers voor toegangspoorten, instapplaatsen en hotspots in De Wijers met provincie Limburg.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Onderhoud lift De Zool - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring van de gunning voor het onderhoud van de lift in De Zool.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Oprichten van een bijenhal in het wild- en wandelpark - stopzetting van de plaatsingsprocedure.

 

Goedkeuring stopzetting plaatsingsprocedure voor de overheidsopdracht oprichten van een bijenhal in het wild- en wandelpark.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Dossier- en procesondersteuning overheidsopdrachten 2024 - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring gunning dossier- en procesondersteuning overheidsopdrachten 2024.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Het ontwerp en aanleg van een speelplein in het binnengebied van de Merelstraat - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring gunning overheidsopdracht voor de aanleg van een speelplein in het binnengebied van de Merelstraat.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Renovatie dak boskantine in het wild- en wandelpark - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze renovatie dak boskantine in het wild- en wandelpark.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Renovatie dak boskantine in het Wild- en Wandelpark - stopzetting van de plaatsingsprocedure.

 

Stopzetting van de plaatsingsprocedure voor renovatie dak boskantine in het Wild- en Wandelpark.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Onderhoud en herstelling van buurtwegen - goedkeuring gunning.

 

Goedkeuring gunning onderhoud en herstelling van buurtwegen.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Buitengewoon onderhoud buurtwegen Houthalen-Helchteren 2022 - goedkeuring voorlopige oplevering.

 

Goedkeuring voorlopige oplevering buitengewoon onderhoud buurtwegen Houthalen-Helchteren 2022.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Voorstel tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van een bijkomend perceel grond gelegen te Centrum-Zuid voor herlocalisatie NV De Coster Dominique. - Sluiting onderzoek de commodo et incommodo.

 

Aan het college wordt de sluiting van het onderzoek de commodo et incommodo voor de afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van een bijkomend perceel grond gelegen te Centrum-Zuid, voor de herlocalisatie van NV De Coster Dominique, ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Voorstel tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van een perceel grond gelegen aan de Hengelhoefdreef (ter hoogte van kasteel Engelhof) voor eventuele grondruil met Groep MSI - Sluiting onderzoek de commodo et incommodo.

 

Aan het college wordt de sluiting van het onderzoek de commodo et incommodo voor de afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van een perceel grond gelegen aan de Hengelhoefdreef (ter hoogte van kasteel Engelhof), voor de grondruil met Groep MSI, ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen vzw.

 

Toelage aan RLLK.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan Pampa Modelfighters.

 

Toelage aan Pampa Modelfighters.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan Landelijke Gilde voor Landbouwdag Sonnis.

 

Toelage aan Landbouwdag Sonnis.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan Geschied- en Heemkundige kring “De Klonkviool” Houthalen-Helchteren.

 

In het budget 2024 is een toelage voorzien van € 400,00 voor Heemkundige Kring de Klonkviool. Aan het college wordt gevraagd de toekenning van deze toelage ter goedkeuring door te sturen naar de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Vrijwilligerslijst beleidsdomein Vrije Tijd - goedkeuring.

 

Het beleidsdomein Vrije Tijd gaat ook in 2024 vrijwilligers inzetten voor evenementen, kampen, enz... Aan het college van burgemeester en schepenen wordt de lijst van vrijwilligers ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Nazicht kandidaturen voor de aanleg van een werfreserve voor de functie van directeur basisonderwijs voor het gemeentelijke onderwijs - aanwerving.

 

Het college keurde liet de kandidaten die voldoen aan de voorwaarden toe tot de aanwervingsprocedure voor het ambt van directeur basisonderwijs voor het gemeentelijk onderwijs.

Het college verleende een vrijstelling van deelname aan de selectieproeven (aanwervingsprocedure) voor de functie van directeur basisonderwijs voor het gemeentelijk onderwijs aan de kandidaten die aan de voorwaarden voldoen. De behaalde resultaten uit eerder afgelegde overeenstemmende selectieproeven van de kandidaten met een vrijstelling gelden tevens voor de nieuwe selectieproeven voor de functie van directeur basisonderwijs voor het gemeentelijk onderwijs.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Verlenging verlof verminderde prestaties wegens ziekte door een onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college neemt kennis van het verlof verminderde prestaties wegens ziekte van een onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Aanvraag loopbaanonderbreking medische bijstand door een administratief medewerkster aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de aanvraag van een administratief medewerkster aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg tot loopbaanonderbreking in kader van medische bijstand goed.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 24/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een onderwijzer van 01 maart 2024 tot en met 01 maart 2024 in een niet-vacante betrekking voor 24/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg (korte vervanging).

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 24/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een onderwijzer van 18 maart 2024 tot en met 18 maart 2024 in een niet-vacante betrekking voor 24/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg (korte vervanging).

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 12/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een onderwijzer van 2 maart 2024 tot en met 30 juni 2024 in een niet-vacante betrekking voor 12/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een administratief medewerker, opleidingsniveau hoger secundair onderwijs voor 1/36 uur aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een administratief medewerker, opleidingsniveau hoger secundair onderwijs van 01 maart 2024 tot en met 30 juni 2024 in een niet-vacante betrekking voor 1/36 uur per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Verlenging aanstelling bij wijze van verlof tijdelijk andere opdracht voor 18/36 niet-vacante uren in het ambt van zorgcoördinator, opleidingsniveau professionele bachelor aan gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling andere opdracht goed van een zorgcoördinator, opleidingsniveau professionele bachelor van 30 maart 2024 tot en met 30 juni 2024 in een niet-vacante betrekking voor 18/36 uren per week in de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Kennisname lijst vermoedelijke leegstand 2024.

 

Kennisname vermoedelijke leegstand 2024.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping asielzoekers.

 

Ambtshalve schrapping asielzoeker.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Fijnmazige stemresultaten: indeling geografische deelgebieden

 

Verkiezingen: indeling geografische deelgebieden.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Inschrijving EU-burgers op kiezerslijst 9/6/24.

 

Inschrijving EU-burgers op kiezerslijst 9/6/24.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping gezin.

 

Voorstel ambtshalve schrapping gezin.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Voorstel ambtshalve schrapping.

 

Voorstel ambtshalve schrapping.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Tijdelijk politiereglement : Jaarmarkt Meulenberg 2024.

 

Tijdelijk politiereglement : Jaarmarkt Meulenberg 2024.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 08 april 2024

 

Tijdelijk politiereglement : Kermis Houthalen-Centrum 2024.

 

Tijdelijk politiereglement : Kermis Houthalen-Centrum 2024

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 08 april 2024

 

Tijdelijk politiereglement : Straatfeest Donkstraat 2024.

 

Tijdelijk politiereglement : Straatfeest Donkstraat 2024.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Week van de Bij : activiteiten

 

Tijdens de Week van de Bij worden er diverse activiteiten aangeboden ism Kinderwerking Meulenberg, Bib Houthalen-Helchteren, Imkervereniging K.I.E.B.S.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Evenementenloket: VZW Free Outlaws - Free Outlaw Run.

 

Evenementenloket: VZW Free Outlaws - Free Outlaw Run (vrijdag 12 juli tot zondag 14 juli 2024 telkens van 09u00 tot 02u00): algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Evenementenloket: Comité Meulenberg - Jaarmarkt Meulenberg.

 

Evenementenloket: Comité Meulenberg - Jaarmarkt Meulenberg (maandag 22 april 2024 van 17u00 tot 22u00): algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Educatieve uitstap 11 mei 2024

 

Organisatie van een educatieve uitstap in het kader van doelgroep- en wijkwerking op zaterdag 11 mei 2024.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het kappen van 11 dennen gelegen, Driehoeksstraat 20, OMV_2024028122.

 

Sofie Witters heeft op  26 februari 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 11 dennen, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te voorwaardelijk vergunnen.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning in halfopen bebouwing en plaatsen van een carport gelegen, Edelweisstraat 12, OMV_2024022224.

 

Marco Guarragi heeft op  28 februari 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning in halfopen bebouwing en plaatsen van een carport, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda gelegen, Kruisstraat 65, OMV_2024011223.

 

Stefan Awouters heeft op  22 januari 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 halfopen woningen gelegen, Helzoldstraat 91, OMV_2023142967.

 

GOYENS-SEGERS VASTGOED BV heeft op  27 november 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 halfopen woningen, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen gelegen, Vijfeindestraat 41, OMV_2024011628.

 

Michel Ceyssens heeft op  22 januari 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport gelegen, Herebaan-West zn, OMV_2023129597.

 

ARCHITECTENBUREAU DO MODUS BV heeft op  1 oktober 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een ééngezinswoning met carport, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met een vrijstaand bijgebouw gelegen, Varenstraat zn, OMV_2023163542.

 

Yunus Turan heeft op  7 december 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met een vrijstaand bijgebouw, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevels en aanpassen veranda gelegen, Herebaan-West 89, OMV_2024037339.

 

Frank Wouters heeft op  18 maart 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het renoveren van de gevels en aanpassen veranda, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tweewoonst met carports gelegen, Lentedreef z/n  , OMV_2023161609.

 

Antonio Cannizzaro en Carolyne Conte heeft op  11 december 2023  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een tweewoonst met carports, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag te weigeren.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage gelegen, Snijwitstraat 19, OMV_2024011511.

 

Tom Enkels heeft op  26 januari 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Beslissing van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwbouw vrijstaande woning, een tuinberging en zwembad gelegen, Steenhovenstraat zn, OMV_2024003211.

 

Eline Duchateau en Giel Maris heeft op  6 maart 2024  een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwbouw vrijstaande woning, een tuinberging en zwembad, ingediend.

Het college besluit om de aanvraag voorwaardelijk te vergunnen.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 08 april 2024

 

Advies van CBS aan Bestendige Deputatie over ingediend beroep voor VEGA GROUP voor het bouwen van 20 appartementen gelegen te Lillo Steenweg 61 te Houthalen-Helchteren, OMV_2023106609.

 

Bij de Bestendige Deputatie is een beroep ingesteld tegen de beslissing d.d. 22 januari 2024 van het schepencollege waarbij een omgevingsvergunning werd voorwaardelijk verleend aan VEGA GROUP BVBA

Het college besluit om een voorwaardelijk gunstig advies te verlenen over de aanvraag.

 

Publicatiedatum: 18/04/2024