GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 22 februari 2024

van 20.00 tot 22.00uur

 

Verwacht:

Myrthe Van Roey, voorzitter

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Guy Lucas, Eefje Van Wortswinkel, Luciana Costa, Bert Cuppens, Carine Achten, Luc Melotte, Hakim Ahkim, Melissa Bosmans, Filip Gielen, Michiel Lenssen, Maarten Houben, Liesbeth Maris, Burak Dogan, Lieve Wouters, Mathijs Knevels, Tom Vanstraelen, Ismail Ayed, Alex Jansen, Marc Coenen, Khadiga Lamkharrat, Gertrude Appermans, Mario Bellavia, raadsleden

Wim Haest, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Verslag gemeenteraadszitting van 25 januari 2024 - Goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Aanstelling van Mario Bellavia als opvolgend raadslid in vervanging van Stijn Van Dingenen - Goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Externe vacantverklaring en vaststelling van de selectieprocedure voor de functie van financieel directeur - Goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Toekenning exploitatietoelage 2024 aan Handelaarsvereniging Houthalen Centrum (HHC) - Goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Toekenning exploitatietoelage 2024 aan de Handelaarsvereniging Deelkernen Houthalen-Helchteren (HadeHoH) - Goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Toekenning exploitatietoelage aan Peluche vzw 2024 - Goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Toekenning exploitatietoelage aan vzw Pro Challenge Helchteren - Goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Toekenning exploitatietoelage 2024 aan Wild- en Wandelpark Molenheide vzw - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Reglement 'cultuur dicht bij mensen': feest en ontmoeting in straten en wijken - Goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Wijziging tariefreglement beleidsdomein vrije tijd - Goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Wijziging aanvullend reglement: Aanpassen einduur Braderie Helchteren van 20u naar 22u - Goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Protocol toegang Vlaamse HandhavingsPlatform en de Magda documentendienst - Goedkeuring.

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Voorstel tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van een perceel grond gelegen aan de Hengelhoefdreef (ter hoogte van kasteel Engelhof) voor eventuele grondruil met Groep MSI - Goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Voorstel tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van een bijkomend perceel grond gelegen te Centrum-Zuid voor herlocalisatie NV De Coster Dominique.

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Toekenning van een recht van opstal door de Kerkfabriek Sint-Martinus aan de gemeente Houthalen-Helchteren voor de gronden gelegen aan de Pastorijstraat - Besluit.

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Ingebruikname VIP (vastgoedinformatieplatform) en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie - goedkeuring

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

Openbare zitting

Vragen door de raadsleden aan het college.

 

 

Publicatiedatum: 14/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.