GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 22 februari 2024

van 21.42 tot 22.45uur

 

Aanwezig:

Myrthe Van Roey, voorzitter

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Guy Lucas, Eefje Van Wortswinkel, Luciana Costa, Bert Cuppens, Carine Achten, Luc Melotte, Melissa Bosmans, Michiel Lenssen, Maarten Houben, Burak Dogan, Lieve Wouters, Mathijs Knevels, Tom Vanstraelen, Ismail Ayed, Alex Jansen, Marc Coenen, Khadiga Lamkharrat, Gertrude Appermans, Mario Bellavia, raadsleden

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Muhammet Oktay, schepen

Hakim Ahkim, Filip Gielen, Liesbeth Maris, raadsleden

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2024 - Goedkeuring.

 

De notulen van de vorige vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Aanstelling van Maurizio Santarlasci als opvolgend lid in het bijzonder comité voor de sociale dienst in vervanging van Mario Bellavia - Goedkeuring.

 

De heer Mario Bellavia deed schriftelijk afstand van zijn mandaat in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Aangezien de voordrachtsakte geen opvolger meer voorziet, werd door de fractie BUUR een nieuwe voordrachtakte ingediend. Hieruit blijkt dat de heer Maurizio Santarlasci voorgedragen wordt als nieuw lid in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Aanstelling van Melissa Bosmans als opvolgend bestuurder in de raad van bestuur van Zorg Houthalen-Helchteren in vervanging van Eefje Van Wortswinkel - Goedkeuring.

 

Bestuurder Eefje Van Wortswinkel heeft schriftelijk afstand gedaan van haar mandaat in de raad van bestuur van Zorg Houthalen-Helchteren. Raadslid Melissa Bosmans wordt voorgedragen als opvolgster.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Jaarverslag 2023 Dienst schuldbemiddeling - Goedkeuring

 

Jaarverslag 2023 Dienst schuldbemiddeling

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.