Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
Wijziging tariefreglement beleidsveld Samenleving (Sportpromotie) - aanvulling zomeraanbod College 17/04/2023 25/04/2023
Wijziging tariefreglement Sportpromotie College 13/03/2023 20/03/2023
Aanpassing tarievenreglement "asbestinzameling aan huis" door limburg.net omdat het huidige tarievenreglement voor de bronophaling asbest loopt af op 31 december 2022 - Goedkeuring. Gemeenteraad 22/12/2022 27/12/2022
Tarievenreglement recyclageparken Limburg.net - Goedkeuring. Gemeenteraad 22/12/2022 27/12/2022
Reglement deelname Kelchteren Kermis 2022 - Goedkeuring. Gemeenteraad 23/06/2022 27/06/2022
Reglement inzake de huisregels en ordemaatregelen met betrekking tot de dienstverlening van het lokaal bestuur - Goedkeuring. Gemeenteraad 23/06/2022 27/06/2022
Goedkeuring infobrochure gemeentelijke basisschool 't Centrum. College 23/05/2022 03/06/2022
Goedkeuring infobrochure gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar College 23/05/2022 03/06/2022
Goedkeuring infobrochure gemeentelijke lagere school De Griffel College 23/05/2022 03/06/2022
Goedkeuring infobrochure gemeentelijke lagere school De Lakerberg. College 23/05/2022 03/06/2022
Wijziging schoolreglement gemeentelijke basisschool 't Centrum. Gemeenteraad 19/05/2022 24/05/2022
Wijziging schoolreglement gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar - Goedkeuring. Gemeenteraad 19/05/2022 24/05/2022
Wijziging schoolreglement gemeentelijke lagere school De Griffel - Goedkeuring. Gemeenteraad 19/05/2022 24/05/2022
Wijziging schoolreglement gemeentelijke lagere school De Lakerberg - Goedkeuring. Gemeenteraad 19/05/2022 24/05/2022
Wijziging schoolreglement gemeentelijke basisschool 't Centrum College 09/05/2022 17/05/2022
Wijziging schoolreglement gemeentelijke kleuterschool De Kleine Kunstenaar. College 09/05/2022 17/05/2022
Wijziging schoolreglement gemeentelijke lagere school De Griffel. College 09/05/2022 17/05/2022
Wijziging schoolreglement gemeentelijke lagere school De Lakerberg College 09/05/2022 17/05/2022
Afvalreglement betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen (Optimo) - Goedkeuring. Gemeenteraad 27/01/2022 02/02/2022
Reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van LIMBURG.NET - Goedkeuring. Gemeenteraad 27/01/2022 02/02/2022