GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 04 maart 2024

van 15.00 tot 16.00uur

 

Aanwezig:

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Wim Haest, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Goedkeuring verslag van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 26 februari 2024.

 

De notulen van de vorige vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 26 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Bestelbons overheidsopdrachten

 

Het college neemt kennis van de bestelbonnen met als goedkeuringsdatum 04/03/2024.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Oninbare rechten 2024.

 

Aan het college wordt de lijst met oninvorderbare bedragen ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Wegenis-en rioleringswerken Daalstraat - goedkeuring verrekening, eindstaat en voorlopige oplevering.

 

Goedkeuring verrekening, eindstaat en voorlopige oplevering wegenis-en rioleringswerken Daalstraat.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

De aankoop van nieuwe bestelwagens - goedkeuring gunning.

 

De goedkeuring van de gunning voor aankoop en levering van bestelwagens.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Raamovereenkomst voor de verwerving van diensten inzake cloud, cybersecurity, infrastructuur, netwerken, procesautomatisering en aankoop van bijbehorende hardware/software van gemeente Kampenhout - goedkeuring afroep ondersteuning Team Support & Informatiebeheer.

 

Goedkeuring afroep voor ondersteuning Team Support & Informatiebeheer van de raamovereenkomst voor de verwerving van diensten inzake cloud, cybersecurity, infrastructuur, netwerken, procesautomatisering en aankoop van bijbehorende hardware/software van gemeente Kampenhout.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Aankoop elektrisch voertuig onderhoud centrum - minnelijke ontbinding na gunning.

 

Minnelijke ontbinding na gunning aankoop elektrisch voertuig onderhoud centrum.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Goedkeuring selectieleidraad stad Hasselt: Occasionele gezamenlijke opdracht - Aanstellen diverse dienstverleners i.k.v. nieuw verloningsbeleid (Fase 1 Concept)

 

Goedkeuring selectieleidraad stad Hasselt:  Occasionele gezamenlijke opdracht - Aanstellen diverse dienstverleners i.k.v. nieuw verloningsbeleid (Fase 1 Concept).

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Modulair Bouwen - goedkeuring voorkeursbieder

 

Modulair Bouwen - goedkeuring voorkeursbieder

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Dossier- en procesondersteuning overheidsopdrachten 2024 - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

 

Goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's voor dossier- en procesondersteuning overheidsopdrachten 2024.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Verantwoording nominatieve exploitatietoelage 2023 Daidalos (project Ikaros).

 

Verantwoording van toelage aan Daidalos (project Ikaros) voor het jaar 2023.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Verantwoording nominatieve exploitatietoelage 2023 aan Mundo vzw.

 

Verantwoording nominatieve exploitatietoelage 2023 aan Mundo vzw.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Toekenning exploitatietoelage aan Mundo vzw.

 

Toekenning nominatieve exploitatietoelage 2024 aan Mundo vzw.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: Bijlage 9 Arbeidsreglement + Bijlage 21 - afsprakenkader mobiele ICT-toestellen.

 

Aanpassing van de rechtspositieregeling met volgende elementen:

Wijziging Bijlage 9: arbeidsreglement - actualisatie contactgegevens

Wijziging bijlage 21: afsprakenkader mobiele ICT-toestellen

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Aanvraag verlof tijdelijk andere opdracht voor 12/24 lestijden door een onderwijzer in statutair dienstverband aan gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Het college keurde de verlofaanvraag goed voor een tijdelijke andere opdracht van een onderwijzer in statutair dienstverband aan de gemeentelijke lagere school De Griffel voor 12/24 lestijden per week met ingang van 20 februari 2024. Het verlof wordt toegekend voor de duur van de opdracht. In elk geval eindigt het verlof tijdelijk andere opdracht op 31 augustus 2024.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Aanvraag loopbaanonderbreking medische bijstand door een onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de aanvraag van onderwijzer tot loopbaanonderbreking in kader van medische bijstand goed.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Aanvraag vervroegde stopzetting 1/5de zorgkrediet door een vastbenoemde onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg

 

Aanvraag vervroegde stopzetting 1/5de zorgkrediet door een vastbenoemde onderwijzer aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Vaststelling lokale vakantie-en pedagogische studiedagen in het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2024-2025.

 

Aan het college worden de vakantiedagen, de lokale vakantiedagen en de pedagogische studiedagen van de gemeentelijke scholen voor het schooljaar 2024-2025 ter kennisgeving voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Aanstelling bij wijze van verlof tijdelijk andere opdracht voor 18/36 niet-vacante uren in het ambt van zorgcoördinator, opleidingsniveau professionele bachelor aan gemeentelijke  lagere school De Griffel.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling andere opdracht goed van een zorgcoördinator, opleidingsniveau professionele bachelor van 20 februari 2024 tot en met 30 juni 2024 in een niet-vacante betrekking voor 18/36 uren per week in de gemeentelijke lagere school De Griffel.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Aanstelling bij wijze van verlof tijdelijk andere opdracht voor 7/36 niet-vacante uren in het ambt van zorgcoördinator, opleidingsniveau professionele bachelor aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling andere opdracht goed van een zorgcoördinator, opleidingsniveau professionele bachelor van 1 maart 2024 tot en met 31 mei 2024 in een niet-vacante betrekking voor 7/36 uren per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 8/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een onderwijzer van 11 februari 2024 tot en met 18 mei 2024 in een niet-vacante betrekking voor 8/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 24/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een onderwijzer van 10 februari 2024 tot en met 01 maart 2024 in een niet-vacante betrekking voor 24/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 4/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur goed van een onderwijzer vanaf 12 februari 2024 in een niet-vacante betrekking voor 4/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 04/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling goed van een onderwijzer van 11 februari 2024 tot en met 18 mei 2024 in een niet-vacante betrekking voor 04/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een niet-vacante betrekking van een onderwijzer voor 12/24 lestijden aan de gemeentelijke lagere school De Lakerberg

 

Het college keurde de tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur goed van een onderwijzer vanaf 11 februari 2024 in een niet-vacante betrekking voor 12/24 lestijden per week in de gemeentelijke lagere school De Lakerberg.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Aanvraag dubbele grafconcessie met kelder.

 

Aanvraag dubbele grafconcessie (4p).

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Aanvraag dubbele grafconcessie met kelder .

 

Aanvraag dubbele grafconcessie.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Aanvraag columbariumconcessie

 

Aanvraag columbariumconcessie.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Aanvraag columbariumconcessie.

 

Aanvraag columbariumconcessie.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Toegangsrechten toekennen aan Sara Haenen tot het ELOKET, een applicatie voor het beheer van de contracten van Veiligheid en Preventie.

 

Sara Haenen, groepscoördinator preventie, worden toegangsrechten toegekend tot het ELOKET, een applicatie voor het beheer van de contracten Veiligheid en Preventie.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

G-Sport: Voortzetting samenwerking gemeentebestuur

 

Het gemeentebestuur zet verder in op G-Sport en steunt lopende G-Sportprojecten in de gemeente.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Zomernoten 2024 - aanvraag afwijking geluidsvolume

 

Aanvraag afwijking geluidsnorm tijdens Zomernoten - zondag 11 augustus 2024.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Evenementenloket: Café Torenhof - Karaoke

 

Evenementenloket: Café Torenhof - Karaoke: algemene goedkeuring evenement en uitzondering geluidsnorm.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Tijdelijk politiereglement : Straatfeest De Huttestraat zaterdag 15 juni 2024

 

Tijdelijk politiereglement: Straatfeest De Huttestraat zaterdag 15 juni 2024

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Tijdelijk politiereglement : Internationaal Kinderfeest Casino 2024

 

Tijdelijk politiereglement: Internationaal Kinderfeest Casino 2024.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

akte van splitsing en verkoop aan de Jos Tysmansstraat

 

Akte van splitsing en verkoop (Jos Tysmansstraat).

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Tweede verlenging project Klimaattuincoaches in samenwerking met de provincie Limburg.

 

In het kader van de Green Deal Natuurlijke tuinen werd er in 2021 vanuit het provinciebestuur het project "De Klimaattuincoach" opgestart samen met andere partners zoals het Centrum Duurzaam Groen en de Landelijke Gilden. In de succesvolle pilootfase heeft een 12-tal enthousiaste Klimaattuincoaches advies gegeven aan 90 tuineigenaars over het klimaatrobuust inrichten van hun tuin. In 2022 rolde het provinciebestuur het project verder uit  samen met de Limburgse steden en gemeenten voor de periode april 2022 - april 2023. Gezien het succes werd het project verlengd t.e.m. april 2024. Provincie Limburg verlengt het project een 2de maal  8 april 2024 tot 7 april 2025.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.