GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 25 januari 2024

van 20.00 tot 20.40uur

 

Aanwezig:

Myrthe Van Roey, voorzitter

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Guy Lucas, Eefje Van Wortswinkel, Luciana Costa, Bert Cuppens, Carine Achten, Luc Melotte, Hakim Ahkim, Melissa Bosmans, Filip Gielen, Michiel Lenssen, Maarten Houben, Liesbeth Maris, Burak Dogan, Lieve Wouters, Mathijs Knevels, Tom Vanstraelen, Ismail Ayed, Marc Coenen, Khadiga Lamkharrat, Gertrude Appermans, raadsleden

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Mustafa Aytar, schepen

Alex Jansen, raadslid

Afwezig:

Stijn Van Dingenen, raadslid

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 25 jan 2024

Openbare zitting

 

Verslag gemeenteraadszitting van 21 december 2023 - Goedkeuring.

 

De notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad van 21 december 2023 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 jan 2024

Openbare zitting

 

Welzijnsvereniging Audio: verslag van de algemene vergadering van 8 december 2023 - Kennisname.

 

De gemeente is deelgenoot van de welzijnsvergadering Audio.  Het verslag van de algemene vergadering van 8 december 2023 wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 25 jan 2024

Openbare zitting

 

Gemeentebelasting op de masten en pylonen - aanslagjaren 2024 en 2025 - Aanpassing.

 

Aan de raad wordt de aanpassing van het reglement betreffende de gemeentebelasting op de masten en pylonen ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 jan 2024

Openbare zitting

 

Nominatieve lijst investeringen - Vaststelling.

 

De gemeenteraad vertrouwt de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden voor nominatieve overheidsopdrachten toe aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 jan 2024

Openbare zitting

 

Verkoop van een perceel grond gelegen Kunselstraat - als gevolg van de voorwaarden opgenomen in de verkavelingsvergunning 7063v91-2 - Goedkeuring.

 

Aan de raad wordt de verkoop van een perceel grond gelegen te Kunselstraat aan de heer Kesters Albert, in het kader van de verkavelingvergunning 7063v91-2, ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 25 jan 2024

Openbare zitting

 

Aanpassing reglement speelstraten - Goedkeuring.

 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassingen aan het reglement speelstraten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 jan 2024

Openbare zitting

 

Overeenkomst interbestuurlijke vereniging ‘Lokale Actiegroep Kempen’ - Goedkeuring.

 

Goedkeuring Overeenkomst interbestuurlijke vereniging ‘Lokale Actiegroep Kempen’.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 jan 2024

Openbare zitting

 

Vragen door de raadsleden aan het college.

 

Er zijn vragen van:

Er zijn vragen van:

1) Raadslid Melissa Bosmans in verband met gezondheidsscreenings.

2) Raadslid Trudie Appermans in verband met zorgnoden in het onderwijs.

3) Raadslid Maarten Houben in verband met het datalek bij Limburg.net.

4) Raadslid Trudie Appermans in verband met de keuken van het Podiumcafé in het Cultuurcentrum.

5) Raadslid Melissa Bosmans in verband met de mogelijkheid om 't Klavertje op te nemen in de strooiroute.

6) Raadslid Carine Achten in verband met de mogelijkheid om een cashpoint te plaatsen in Houthalen-Oost.

7) Raadslid Trudie Appermans in verband met gedichtendag.

 

Publicatiedatum: 30/01/2024