GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 21 december 2023

van 20.13 tot 22.09uur

 

Aanwezig:

Myrthe Van Roey, voorzitter

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Guy Lucas, Eefje Van Wortswinkel, Luciana Costa, Bert Cuppens, Carine Achten, Stijn Van Dingenen, Luc Melotte, Hakim Ahkim, Melissa Bosmans, Michiel Lenssen, Maarten Houben, Liesbeth Maris, Burak Dogan, Mathijs Knevels, Tom Vanstraelen, Ismail Ayed, Alex Jansen, Marc Coenen, Khadiga Lamkharrat, Gertrude Appermans, raadsleden

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Filip Gielen, Lieve Wouters, raadsleden

 

Vanaf punt 2 treedt raadslid Luciana Costa de vergaderzaal binnen en neemt deel aan de besprekingen.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Verslag gemeenteraadszitting van 23 november 2023 - Goedkeuring.

 

De notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad van 23 november 2023 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - Vaststelling.

 

De gemeenteraad stelt de aanpassing van het meerjarenplan vast en keurt het deel dat werd vastgelegd door de OCMW-raad goed. De gemeenteraad keurt de aanpassing van het meerjarenplan van het AGB Masterplan en het AGB Sport goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Punt bijlagen/links GO_Drukwerk_AMJP202312.pdf Download
GO_Drukwerk_Documentatie_AMJP202312.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Gemeentelijke dotatie 2024 aan de hulpverleningszone Brandweer - Goedkeuring.

 

De gemeenteraad keurt de gemeentelijke dotatie 2024 van de hulpverleningszone goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Gemeentelijke dotatie 2024 aan de politiezone Carma - Goedkeuring.

 

De gemeenteraad keurt de toekenning van de dotaties aan Politiezone Carma goed.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Toekenning investeringstoelage in functie van verwarmingsketel Kerkfabriek Sint-Lambertus - Goedkeuring.

 

Goedkeuring van een investeringstoelage van € 27.812,55 aan KF Sint-Lambertus in functie van verwarmingsketel.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan Techniek en Wetenschapsacademie UC Limburg -  Goedkeuring.

 

In de aanpassing van het budget 2023 is een nominatieve toelage van € 20.000,00 voorzien voor de Techniek- en Wetenschapsacademie UC Limburg. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van deze toelage goed te  keuren.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan KTC Meulenberg - Goedkeuring.

 

De toelage van €650 aan KTCM voor het event 'Serve 4 Charity' wordt goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Schenking van SIT Houthalen-Helchteren voor de uitbouw van een dementiebeleid - Goedkeuring.

 

SIT Houthalen-Helchteren wenst een financiële schenking te doen aan het gemeentebestuur voor de uitbouw van een dementiebeleid.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Samenwerkingsovereenkomst S-Lim DV - Goedkeuring.

 

Goedkeuringen samenwerkingsovereenkomst S-Lim DV.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs van Houthalen-Helchteren in samenwerking met het Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen Basisonderwijs - Goedkeuring.

 

De gemeenteraad besluit om een aanmeldingsprocedure te gebruiken voor de inschrijvingen voor de gemeentelijke scholen in het basisonderwijs en legt de capaciteiten vast.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Vakantieregeling van de administratieve medewerkers in het gemeentelijk onderwijs voor het kalenderjaar 2024.

 

De gemeenteraad legde de vakantieregeling vast van de administratieve medewerkers in het gemeentelijk onderwijs voor het kalenderjaar 2024.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Leegstandsreglement en gemeentelijke belasting op de leegstand van gebouwen en woningen in Houthalen-Helchteren – Vrijstelling van heffing op leegstand voor

alle panden gelegen binnen de projectcontour Noord-zuid Limburg, alsook de panden met

adres Grote Baan.

 

Leegstandsreglement en gemeentelijke belasting op de leegstand van gebouwen en woningen in Houthalen-Helchteren – Vrijstelling van heffing op leegstand voor

alle panden gelegen binnen de projectcontour Noord-zuid Limburg, alsook de panden met

adres Grote Baan.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Reglement op verwaarloosde gebouwen en woningen en gemeentelijke belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen in Houthalen-Helchteren – Vrijstelling van heffing op verwaarlozing voor alle panden gelegen binnen de projectcontour Noord-zuid Limburg, alsook de panden met adres Grote Baan.

 

Reglement op verwaarloosde gebouwen en woningen en gemeentelijke belasting op verwaarloosde gebouwen en woningen in Houthalen-Helchteren – Vrijstelling van heffing op verwaarlozing voor alle panden gelegen binnen de projectcontour Noord-zuid Limburg, alsook de panden met adres Grote Baan.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Wijziging aanvullend reglement: Twee bijkomende parkeerplaatsen voor Personen met Beperking in de Vredelaan - Goedkeuring.

 

Twee bijkomende parkeerplaatsen voor Personen met Beperking in de Vredelaan

 

Publicatiedatum: 28/12/2023
Overzicht punten

 

Zitting van 21 dec 2023

Openbare zitting

 

Vragen door de raadsleden aan het college.

 

Er zijn vragen van:

1) Raadslid Trudie Appermans in verband met het psychosociaal welzijn van jongeren en ouderen.

2) Raadslid Maarten Houben in verband met de gewijzigde verkeerssituatie aan het kruispuint ter hoogte van het vernieuwd John Cuppensplein.

3) Raadslid Melissa Bosmans in verband met de ontvangst van de award voor ICT-persoonlijkheid van het jaar door Lie Lauwers.

 

Publicatiedatum: 28/12/2023