GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 04 maart 2024

van 16.00 tot 16.30uur

 

Aanwezig:

Alain Yzermans, voorzitter

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, leden vast bureau

Wim Haest, algemeen directeur

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van het vast bureau van 26 februari 2024

 

De notulen van de vorige vergadering van het vast bureau van 26 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Bestelbons overheidsopdrachten

 

Het vast bureau neemt kennis van de bestelbonnen met als goedkeuringsdatum 04/03/2024.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 04 maart 2024

 

De afbraak en vernieuwing van 24 badkamers van de bejaardenwoningen gelegen in Gorisberg - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

 

De afbraak en vernieuwing van 24 badkamers van de bejaardenwoningen gelegen in Gorisberg - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 04 maart 2024

 

Wijziging rechtspositieregelingen OCMW-personeel: Aanpassing bijlage arbeidsreglement + bijlage afsprakenkader mobiele ICT-toestellen

 

Aanpassing van de rechtspositieregeling met volgende elementen:

Wijziging bijlage arbeidsreglement - actualisatie contactgegevens

Wijziging bijlage: afsprakenkader mobiele ICT-toestellen

 

Publicatiedatum: 12/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.