GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 22 februari 2024

van 20.06 tot 21.42uur

 

Aanwezig:

Myrthe Van Roey, voorzitter

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Guy Lucas, Eefje Van Wortswinkel, Luciana Costa, Bert Cuppens, Carine Achten, Luc Melotte, Melissa Bosmans, Michiel Lenssen, Maarten Houben, Liesbeth Maris, Burak Dogan, Lieve Wouters, Mathijs Knevels, Tom Vanstraelen, Ismail Ayed, Alex Jansen, Marc Coenen, Khadiga Lamkharrat, Gertrude Appermans, Mario Bellavia, raadsleden

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Muhammet Oktay, schepen

Hakim Ahkim, Filip Gielen, raadsleden

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Verslag gemeenteraadszitting van 25 januari 2024 - Goedkeuring.

 

De notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Aanstelling van Mario Bellavia als opvolgend raadslid in vervanging van Stijn Van Dingenen - Goedkeuring.

 

De heer Stijn Van Dingenen heeft op 30 januari 2024 schriftelijk afstand gedaan van zijn mandaat. Hij zal opgevolgd worden door de heer Mario Bellavia.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Externe vacantverklaring en vaststelling van de selectieprocedure voor de functie van financieel directeur - Goedkeuring.

 

Externe openstelling van de functie van financieel directeur voor het lokaal bestuur van Houthalen-Helchteren wegens pensionering en vaststelling van de modaliteiten omtrent de aanwervingsprocedure.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage 2024 aan Handelaarsvereniging Houthalen Centrum (HHC) - Goedkeuring.

 

Handelaarsvereniging Houthalen Centrum vraagt om haar jaarlijkse werkingstoelage van € 60.000 toe te kennen.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage 2024 aan de Handelaarsvereniging Deelkernen Houthalen-Helchteren (HadeHoH) - Goedkeuring.

 

Handelaarsvereniging Deelkernen Houthalen-Helchteren (HadeHoH) vraagt om haar jaarlijkse werkingstoelage van 15.000€ toe te kennen.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan Peluche vzw 2024 - Goedkeuring.

 

Toekenning van exploitatietoelage aan vzw Peluche voor 2024.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan vzw Pro Challenge Helchteren - Goedkeuring.

 

Toekenning van een toelage van € 13.000 aan Pro Challenge Helchteren voor de organisatie van de wielerwedstrijden Trofee Maarten Wynants op 4 en 5 mei 2024, Junior Trofee Maarten Wynants op 29 september 2024 en het Kampioenschap van Vlaanderen veldrijden U15 en G-sport op 11 november 2024.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage 2024 aan Wild- en Wandelpark Molenheide vzw - Goedkeuring

 

Toelage van € 2.000 aan Wild- en Wandelpark Molenheide voor de algemene werking van de vereniging.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Reglement 'cultuur dicht bij mensen': feest en ontmoeting in straten en wijken - Goedkeuring.

 

Het gemeentelijk reglement voor subsidiëring van straat- en wijkfeesten was geldig tot 31 december 2023. In het budget 2024 werd opnieuw een bedrag van € 4.000 opgenomen voor subsidiëring van straat- en wijkfeesten. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van het reglement goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Wijziging tariefreglement beleidsdomein vrije tijd - Goedkeuring.

 

Aanpassing tariefreglement beleidsdomein vrije tijd.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Wijziging aanvullend reglement: Aanpassen einduur Braderie Helchteren van 20u naar 22u - Goedkeuring.

 

Wijziging aanvullend reglement: Aanpassen einduur Braderie van 20u naar 22u.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Protocol toegang Vlaamse HandhavingsPlatform en de Magda documentendienst - Goedkeuring.

 

Goedkeuring instap in het digitaal Vlaams Handhavingsplatform en de Magda documentendienst.

Ondertekening protocol uitwisseling persoonsgegevens i.h.k.v. gevoerde handhavingstrajecten RO en milieu.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Voorstel tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van een perceel grond gelegen aan de Hengelhoefdreef (ter hoogte van kasteel Engelhof) voor eventuele grondruil met Groep MSI - Goedkeuring

 

Aan de raad wordt het voorstel tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van een perceel grond gelegen aan de Hengelhoefdreef (ter hoogte van kasteel Engelhof), voor de grondruil met Groep MSI, ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Voorstel tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van een bijkomend perceel grond gelegen te Centrum-Zuid voor herlocalisatie NV De Coster Dominique.

 

Aan de raad wordt het voorstel tot afschaffing en onttrekking aan het openbaar domein van een bijkomend perceel grond gelegen te Centrum-Zuid, voor de herlocalisatie van NV De Coster Dominique, ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Toekenning van een recht van opstal door de Kerkfabriek Sint-Martinus aan de gemeente Houthalen-Helchteren voor de gronden gelegen aan de Pastorijstraat - Besluit.

 

Aan de raad wordt de toekenning van een recht van opstal door de Kerkfabriek Sint-Martinus aan de gemeente Houthalen-Helchteren voor de gronden gelegen aan de Pastorijstraat ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Ingebruikname VIP (vastgoedinformatieplatform) en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie - goedkeuring

 

Intrede Vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributie op vastgoedinformatie - Dit gegevensdelingsplatform maakt een eenvoudige uitwisseling van vastgoedinformatie mogelijk. De verschillende aanvragers kunnen de informatie verkrijgen via één eenvoudige weg in het kader van een verkoop of langdurige verhuur. Het betreft de definitieve intrede in Het Vastgoedinformatieplatform na een pilootfase van 12 oktober 2023 tot 1 januari 2024.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 feb 2024

Openbare zitting

 

Vragen door de raadsleden aan het college.

 

Er zijn vragen van:

1. Raadslid Luciana Costa in verband met begravingen.

2. Raadslid Filip Gielen in verband met het onderhoud van de laanbomen.

3. Raadslid Eefje Van Wortswinkel in verband met de vernieuwde aanpak van De Lijn.

4. Raadlid Mario Bellavia in verband met de vestiging van een grondwerker in de Berkenstraat.

5. Raadslid Mario Bellavia in verband met de aanleg van speelpleintjes.

6. Raadslid Michiel Lenssen in verband met de evaluatie van de verkeerslichten aan het vernieuwd kruispunt van de Dorpsstraat.

7. Raadslid Maarten Houben in verband met een woonproject in Lillo.

8. Raadslid Carine Achten in verband met het afsluiten van de Zalmstraat.

9. Mededeling door burgemeester Alain Yzermans in verband met de stand van zaken omtrent de gezondheidsonderzoeken REMO (toezichtscommissie dd. 22/02/2024).

10. Raadslid Trudie Appermans in verband met de besteding van de toelage aan vzw Handelaars Deelkernen Houthalen-Helchteren.

11. Raadslid Trudie Appermans in verband met de herinrichting van de Koolmijnlaan.

 

Publicatiedatum: 29/02/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.