GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN

Zitting van 28 maart 2024

van 20.09 tot 21.14uur

 

Aanwezig:

Myrthe Van Roey, voorzitter

Alain Yzermans, burgemeester

Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, schepenen

Guy Lucas, Eefje Van Wortswinkel, Luciana Costa, Bert Cuppens, Carine Achten, Luc Melotte, Hakim Ahkim, Filip Gielen, Michiel Lenssen, Maarten Houben, Liesbeth Maris, Burak Dogan, Lieve Wouters, Mathijs Knevels, Tom Vanstraelen, Ismail Ayed, Alex Jansen, Marc Coenen, Khadiga Lamkharrat, Gertrude Appermans, Mario Bellavia, raadsleden

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Melissa Bosmans, raadslid

 

Vanaf punt 14 verlaat raadslid Gertrude Appermans de zitting.

Vanaf punt 15 treedt raadslid Gertrude Appermans de vergaderzaal binnen en neemt deel aan de besprekingen.

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Verslag gemeenteraadszitting van 22 februari 2024 - Goedkeuring.

 

De notulen van de vorige vergadering van de gemeenteraad van 22 februari 2024 worden goedgekeurd.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Rapportering regiowerking Limburg - Kennisneming.

 

Zoals decretaal voorgeschreven neemt de gemeenteraad minstens tweemaal per jaar kennis van de stand van zaken met betrekking tot de regiowerking van de regio Limburg.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Gemeente + O.C.M.W.: nazicht van de aanpassing van het meerjarenplan door de toezichthoudende overheid - Kennisneming.

 

De gemeenteraad neemt kennis van het nazicht van de aanpassing meerjarenplan door ABB.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

AGB Sport: nazicht van de aanpassing van het meerjarenplan door de toezichthoudende overheid - Kennisneming.

 

De gemeenteraad neemt kennis van het nazicht van de aanpassing meerjarenplan van het AGB Sport door ABB.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

AGB Masterplan: nazicht van de aanpassing van het meerjarenplan door de toezichthoudende overheid - Kennisneming.

 

Het college neemt kennis van het nazicht van de aanpassing van het meerjarenplan van het AGB Masterplan door ABB.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Gemeentebelasting op de tweede verblijven - Aanpassing artikel 8 - Goedkeuring.

 

Aan de gemeenteraad wordt de aanpassing van het belastingreglement op de tweede verblijven ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning expl. exploitatietoelage aan Sint-Franciscusziekenhuis voor MUG-functie - Goedkeuring.

 

De gemeenteraad kent de toelage van € 24.03,00 voor de MUG-functie toe aan het Sint-Franciscusziekenhuis.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage 2024 aan Kindcampus vzw - Goedkeuring.

 

Toekenning van exploitatietoelage aan Kindcampus vzw.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan Mundo vzw - Goedkeuring.

 

Toekenning nominatieve exploitatietoelage 2024 aan Mundo vzw.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan Ferm Kinderopvang - Goedkeuring.

 

Toelage van € 425 aan Ferm VZW (voorheen Landelijke Kinderopvang vzw onthaalouders).

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage 2024 aan Daidalos (thuisbegeleiding) - Goedkeuring.

 

Aan de eerstvolgende gemeenteraad wordt gevraagd om € 315,00 toe te kennen aan Daidalos vzw voor zorg, begeleiding aan kwetsbare gezinnen van onze gemeente.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage Depot Margo 2024 - Goedkeuring.

 

Depot Margo vzw vraagt in 2024 een toelage aan voor de ondersteuning van hun werking.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan Handelsvereniging Houthalen-Centrum (HHC) voor het project 'CitiH' - Goedkeuring.

 

Toekenning exploitatietoelage aan Handelsvereniging Houthalen-Centrum (HHC) voor het project 'CitiH' - Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan L.A.C.H. vzw  - Goedkeuring.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 7.000,00 opgenomen voor L.A.C.H. vzw. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van deze toelage goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm vzw  - Goedkeuring.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 2.200,00 voorzien voor Koninklijke Harmonie Hoeverheidegalm vzw. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van deze toelage goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan C.V. De Doolridders - Goedkeuring.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 500,00 voorzien voor carnavalsvereniging De Doolridders. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van deze toelage goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan  Paradekorps D.E.M.O. - Goedkeuring.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 2.200,00 voorzien voor Paradekorps D.E.M.O. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van deze toelage goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan Koninklijke Harmonie Broederkring - Goedkeuring.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 2.200,00 opgenomen voor Koninklijke Harmonie Broederkring. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van deze toelage goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan Koninklijke Harmonie De Eendracht Meulenberg - Goedkeuring.

 

In het budget 2024 is voor Koninklijke Harmonie De Eendracht Meulenberg een toelage van € 2.200,00 voorzien. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van deze toelage goed te keuren

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan  Koninklijke Fanfare Sint Trudo Helchteren - Goedkeuring.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 2.200,00 opgenomen voor Koninklijke Fanfare Sint Trudo Helchteren. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van deze toelage goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan  The Sound of Music vzw - Goedkeuring.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 600,00 opgenomen voor The Sound of Music. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van deze toelage goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan O.V.O.K. - Goedkeuring.

 

In het budget 2024 is een toelage van € 400 opgenomen voor O.V.O.K. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van deze toelage ter goedkeuring door te sturen naar de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Aanpassing toekenning nominatieve investeringstoelage aan FC Eendracht Houthalen: dringende aanpassingswerken gebouw in afwachting van de nieuwe visie rond groene long - Goedkeuring.

 

Aanpassing toekenning nominatieve investeringstoelage aan FC Eendracht Houthalen: dringende aanpassingswerken gebouw in afwachting van de nieuwe visie rond groene long. FC Eendracht vraagt om ook het buitenschrijnwerk van de kantine mee op te nemen in de toegekende toelage.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan K.I.E.B.S. - Kempische Imkersvereniging Educatieve Bijenstand Op 't Sonnis - Goedkeuring.

 

Toelage KIEBS

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan Bronwegcomité - Goedkeuring

 

De gemeenteraad kent een toelage toe aan Bronwegcomité.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Toekenning exploitatietoelage aan Sint-Vincentius - Goedkeuring.

 

Toekenning van de toelage 2024 aan Sint-Vincentius voor een bedrag van € 8.100.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Aanpassing verhuurreglement Kerkje van Laak - Goedkeuring.

 

Na de evaluatie van de vernieuwde verhuurreglementen van Cultuurhuis Casino, Ontmoetingscentrum 't Park en het Kerkje van Laak worden er enkele punten in het verhuurreglement verduidelijkt en aangepast.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Aanpassing verhuurreglement Ontmoetingscentrum Het Park - Goedkeuring.

 

Na de evaluatie van de vernieuwde verhuurreglementen van Cultuurhuis Casino, Ontmoetingscentrum 't Park en het Kerkje van Laak worden er enkele punten in het verhuurreglement verduidelijkt en aangepast.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Aanpassing verhuurreglement Cultuurhuis Casino

 

Na de evaluatie van de vernieuwde verhuurreglementen van Cultuurhuis Casino, Ontmoetingscentrum 't Park en het Kerkje van Laak worden er enkele punten in de verhuurreglementen verduidelijkt en aangepast.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het uitvoeren van het marketing- en communicatieplan Kolenspoor - Goedkeuring.

 

Samenwerkingsovereenkomst Kolenspoor

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Elvira Servaesstraat - verkaveling 76V17-6/1 - overdracht wegenis en infrastructuur voor inlijving in het openbaar domein - Goedkeuring.

 

Aan de raad wordt de gratis overdracht van de wegenis en infrastructuur gelegen Elvira Servaesstraat, voor inlijving in het openbaar domein, ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Aankoop van een perceel grond gelegen aan de Kerkhofstraat - Goedkeuring.

 

Aan de raad wordt de aankoop van een perceel grond, gelegen in de Kerkhofstraat, ter goedkeuring voorgelegd.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Lokale vakantie-en pedagogische studiedagen in het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2024-2025 - Vaststelling.

 

De gemeenteraad legde de lokale vakantiedagen en de pedagogische studiedagen vast van de gemeentelijke scholen voor het schooljaar 2024-2025.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Hemelwater- en droogteplan (HWDP) Houthalen-Helchteren - Goedkeuring.

 

Goedkeuring voor het uitgewerkte HemelWater- en DroogtePlan (HWDP). De voorbije jaren is het inzicht gegroeid dat we anders moeten omgaan met ons hemelwater. In het hemelwater- en droogteplan is er een integrale ruimtelijke visie uitgewerkt over hoe er op lange termijn zal omgegaan worden met hemelwater om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast en droogte te beperken.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Wijziging aanvullend reglement: Spoorlijn 18 - F74: definitieve signalisatie - Goedkeuring.

 

Spoorlijn 18 - F74: definitieve signalisatie.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Wijziging aanvullend reglement in functie van de jaarmarkt in Houthalen-Oost (2024) - Goedkeuring

 

Wijziging BPR: Jaarmarkt Houthalen-Oost 2023

 

Publicatiedatum: 02/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mrt 2024

Openbare zitting

 

Vragen door de raadsleden aan het college.

 

Er zijn vragen van:

1) Raadslid Maarten Houben in verband met de brand in de Toekomststraat.

2) Raadslid Eefje Van Wortswinkel in verband met PFAS-vervuiling.

3) Raadslid Trudie Appermans in verband met de rellen in de Kolderstraat en de mogelijkheden tot preventie.

4) Raadslid Michiel Lenssen in verband met fraude met sociale woningen.

5) Mededeling door schepen Hanne Kellens in verband met de Erfgoeddag op 21 april 2024.

 

Publicatiedatum: 02/04/2024