Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
Aanpassing van bijlage 3 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel aangaande de bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en selectieprocedure voor decretale graden - Goedkeuring. Gemeenteraad 26/10/2023 31/10/2023
Feestdagen, vervangende feestdagen en sluitingsdagen 2024 voor het OCMW-personeel. Vast Bureau 23/10/2023 30/10/2023
Feestdagen, vervangende feestdagen en sluitingsdagen 2024 voor de gemeentelijke diensten. College 23/10/2023 30/10/2023
Aanpassing bijlage 3 van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel: Decretale graden: bijzondere aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en selectieprocedure -  - doorverwijzing dossier naar gemeenteraad van 26 oktober 2023 ter goedkeuring. College 16/10/2023 24/10/2023
Wijziging rechtspositieregelingen OCMW-personeel: fietslease, procedure terugbetaling beeldschermbril en wijziging selectieprocedures. Vast Bureau 02/10/2023 09/10/2023
Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: fietslease, procedure terugbetaling beeldschermbril en wijziging selectieprocedures. College 02/10/2023 09/10/2023
Feestdagen, vervangende feestdagen en sluitingsdagen 2023 voor de OCMW-dienstverleningen. Vast Bureau 30/01/2023 07/02/2023
Feestdagen, vervangende feestdagen en sluitingsdagen 2023 voor de gemeentelijke diensten. College 05/12/2022 12/12/2022
Wijziging rechtspositieregelingen  OCMW-personeel - artikel 104§1 - artikel 104§2 - artikel 104§6: invoering afsprakenkader Telewerk - goedkeuring. Vast Bureau 08/08/2022 31/08/2022
Wijziging rechtspositieregeling gemeentepersoneel: invoering afsprakenkader Telewerk. College 13/06/2022 20/06/2022